Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
olp_sc19_oral Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 10.8% 8
digit K-DIGITS OI Style 0.61 10.7% 8
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.7% 54
fc097_aq Free Contest 97 - AQ Free Contest 0.50 10.7% 5
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4
fc051_anagram Free Contest 51 - ANAGRAM Free Contest 1.02 10.7% 16
rec04 Hình chữ nhật ICPC 0.60 10.6% 11
bedao_m07_puzzle Bedao Mini Contest 07 - PUZZLE Bedao Contest 0.80 10.6% 19
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Olympic Sinh Viên 1.00 10.6% 123
fcb039_build Beginner Free Contest 39 - BUILD Free Contest 0.20 10.5% 21
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 10.5% 4
word01 Từ ICPC 1.29 10.5% 2
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 10.5% 3
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.38 10.5% 1
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 148
bedao_r13_2048 Bedao Regular Contest 13 - 2048 Bedao Contest 0.50 10.5% 68
fct020_balloon Free Contest Testing Round 20 - BALLOON Free Contest 0.50 10.4% 92
bedao_g12_electric Bedao Grand Contest 12 - ELECTRIC Bedao Contest 0.80 10.4% 3
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0.40 10.3% 28
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.1% 14
bedao_m13_apple Bedao Mini Contest 13 - APPLE Bedao Contest 0.35 10.0% 77
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 10.0% 4
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 10.0% 4
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 10.0% 1
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 0.75 10.0% 3
fc119_swap Free Contest 119 - SWAP Free Contest 0.50 10.0% 5
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - SẠC ẮC QUY Olympic Sinh Viên 1.00 10.0% 29
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 10.0% 32
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.9% 14
lqdhaunt Nghĩa địa ICPC 0.79 9.9% 7
olp304_18_btree Olympic 30/4 2018 - Khối 11 - Bài 3 - Cây nhị phân Olympic 30/4 0.60 9.8% 12
bedao_r13_gcd Bedao Regular Contest 13 - GCD Bedao Contest 0.30 9.8% 192
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 9.8% 4
fc046_ksmallestsums Free Contest 46 - KSMALLESTSUMS Free Contest 0.75 9.8% 4
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.8% 66
bedao_r01_zstring Bedao Regular Contest 01 - ZSTRING Bedao Contest 0.30 9.7% 46
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.40 9.6% 27
bedao_m17_divisors Bedao Mini Contest 17 - DIVISORS Bedao Contest 0.50 9.5% 56
fcb012_dpd1 Beginner Free Contest 12 - DPD1 Free Contest 0.11 9.5% 5
fcb027_dgame Beginner Free Contest 27 - DGAME Free Contest 0.66 9.5% 2
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.5% 23
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 9.4% 6
thseq Dãy số OI Style 0.10 9.3% 52
pchess4 Bàn cờ OI Style 1.63 9.3% 3
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 9.3% 4