Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
lstar Sao may mắn OI Style 0.92 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mconstr Search of Concatenated Strings ICPC 1.45 0.0% 0
mconvert Convert to Decimal Base System ICPC 0.90 0.0% 0
moebius Moebius ICPC 1.95 0.0% 0
mpoleval Polynomial Evaluation - Angry Teacher ICPC 1.63 0.0% 0
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
nkgame NKGAME ICPC 1.95 0.0% 0
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 0.0% 0
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 0.0% 0
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 0.0% 0
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
qbstock Cổ phiếu ICPC 1.10 0.0% 0
qtknap Túi Fibonacci ICPC 1.04 0.0% 0
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 0.0% 0
reljef Reljef ICPC 1.25 0.0% 0
robot2 Robot OI Style 1.11 0.0% 0
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 0.0% 0
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spqueue Queue ICPC 0.94 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 0.0% 0
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 0.0% 0
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 0.0% 0
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmcircle VM 15 Bài 13 - Vòng tròn VNOI Marathon 1.19 0.0% 0
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcross VM 14 Bài 20 - Crossword VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmcut VM 15 Bài 03 - Cắt đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 0.0% 0
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0