Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
stnode VOI 09 Bài 2 - Nút st - xung yếu HSG Quốc gia 0.45 18.5% 201
stone1 Rải sỏi ICPC 0.31 40.6% 259
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 47.4% 8
substr Xâu con ICPC 0.09 36.5% 2664
supersum Tổng siêu hạng ICPC 0.41 46.3% 33
svada Svada ICPC 0.67 23.5% 8
swapb Hoán đổi OI Style 0.93 33.3% 16
tablic Tablica ICPC 0.34 70.8% 11
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 66.7% 2
tapn TAPN ICPC 0.53 45.0% 22
taxid VOI 10 Bài 3 - Mã số thuế HSG Quốc gia 0.43 31.1% 25
tbike Đạp xe OI Style 0.94 21.0% 43
tcdfz Chữ số tận cùng khác 0 ICPC 0.19 33.9% 183
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 25.0% 2
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.6% 260
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.4% 303
three Mạng 3 đỉnh OI Style 1.00 27.8% 33
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 37.5% 81
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.6% 2013
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 21.4% 69
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 33.3% 24
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 39.3% 6
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 33.1% 49
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 48.5% 16
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 20.2% 10
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.6% 539
traka TRAKA OI Style 0.88 72.2% 12
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 102
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 34.8% 251
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 26.0% 107
treenum Tree Num ICPC 0.33 46.1% 30
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 42.5% 39
tres Tresnja ICPC 0.75 39.5% 27
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 22.6% 35
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 24.7% 20
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 41.0% 22
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.5% 28
triomino Triomino Game ICPC 1.00 30.4% 14
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 45.8% 62
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 58.3% 437
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 46.1% 250
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 36.5% 40
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 24.7% 281
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.9% 139
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 28.6% 960
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 43.9% 513
v11comet Sao chổi OI Style 0.83 66.7% 4
v11hh Hội hoa OI Style 0.86 50.0% 3
v11plan Kế hoạch phát triển OI Style 0.91 46.2% 6
v11tour Du lịch OI Style 0.70 33.8% 21