Palindrome dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Hoành Tiến
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Cho xâu ~S~.

Tìm độ dài của xâu con (liên tiếp) đối xứng dài nhất.

Input

Dòng ~1~: Số nguyên dương ~N \leq 5 \times 10^4~.

Dòng ~2~: Xâu ký tự độ dài ~N~.

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu con đối xứng dài nhất.

Sample Input

5
abacd

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  vantien1526  commented on Aug. 31, 2023, 3:25 p.m.

  ai đó thông não giúp mình đoạn cnp với ạ :((


  • 0
   normankr07  commented on Sept. 3, 2023, 4:23 a.m.

   Tại hàm độ dài max không đơn điệu ý bạn, phải cnp các độ dài chẵn riêng và lẻ riêng Bài này bạn có thể làm bằng manacher, mình thấy dễ hơn, tài liệu thì ở đây: https://vnoi.info/wiki/algo/string/manacher.md


 • 2
  niahauma  commented on May 15, 2023, 11:01 a.m.

  cho mình hỏi tại sao phải chặt nhị phân chẳn lẻ thế ạ


  • 1
   y  commented on May 15, 2023, 11:45 a.m.

   https://discord.com/channels/660930260405190688/1107185065370337320/1107269792672534569


 • 0
  YOASOBI  commented on Feb. 3, 2023, 1:37 a.m.

  Hash base 31 AC được nè :V


  • 0
   mt1234  commented on May 18, 2023, 5:50 a.m.

   Code kiểu j v :>>


 • -1
  dasher  commented on Jan. 27, 2023, 4:53 p.m.

  sao code mình có đpt O(n.n) mà vẫn AC vậy admin


 • -5
  tboros2  commented on Dec. 31, 2022, 12:26 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -24
  kh0i  commented on June 20, 2022, 6:19 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 49
  darkkcyan  commented on Nov. 3, 2021, 9:31 p.m.

  Cảm ơn bạn PPAP_1264589 đã đóng góp 3 test khá mạnh cho bộ test của bài này <3. Mình đã rejudge lại toàn bộ submission AC và lần này không chỉ có một vài mà lên đến khoảng 70 submissions đã mất AC :(.


  • -10
   tboros2  commented on Dec. 30, 2022, 11:34 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 52
  I_love_Hoang_Yen  commented on Aug. 23, 2021, 11:25 a.m.

  Mình vừa thêm 1 test do bạn manhtranVN đóng góp, và có vài submission đã mất AC.