Palindrome dài nhất

View as PDF

Submit solution


Points: 0.29 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Nguyễn Hoành Tiến
Problem types
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Cho xâu ~S~.

Tìm độ dài của xâu con (liên tiếp) đối xứng dài nhất.

Input

Dòng ~1~: Số nguyên dương ~N \leq 5 \times 10^4~.

Dòng ~2~: Xâu ký tự độ dài ~N~.

Output

1 dòng duy nhất gồm độ dài của xâu con đối xứng dài nhất.

Sample Input

5
abacd

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  dasher   commented on Jan. 27, 2023, 11:53 p.m.

  sao code mình có đpt O(n.n) mà vẫn AC vậy admin


 • -1
  tboros2   commented on Dec. 31, 2022, 7:26 p.m.

  Bai nay hash ko on lam ;-;


 • -18
  kh0i   commented on June 20, 2022, 1:19 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 29
  darkkcyan   commented on Nov. 4, 2021, 4:31 a.m.

  Cảm ơn bạn PPAP_1264589 đã đóng góp 3 test khá mạnh cho bộ test của bài này <3. Mình đã rejudge lại toàn bộ submission AC và lần này không chỉ có một vài mà lên đến khoảng 70 submissions đã mất AC :(.


  • -3
   tboros2   commented on Dec. 30, 2022, 6:34 p.m.

   anh dung la dark qua


 • 44
  I_love_Hoang_Yen   commented on Aug. 23, 2021, 6:25 p.m.

  Mình vừa thêm 1 test do bạn manhtranVN đóng góp, và có vài submission đã mất AC.