Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
bedao_r06_pmed Bedao Regular Contest 06 - PMED Bedao Contest 0.60 3.8% 4
bedao_r06_halloween Bedao Regular Contest 06 - HALLOWEEN Bedao Contest 0.40 3.8% 8
pvhoi22_2_line PVHOI 2.2 bài 2: Chào cờ (70 điểm) GSPVH 1.20 3.8% 36
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.40 3.8% 57
fc027_bigsq Free Contest 27 - BIGSQ Free Contest 0.50 3.7% 1
fc121_fish Free Contest 121 - FISH Free Contest 0.50 3.6% 1
icpc22_mt_m ICPC 2022 miền Trung - M: Binary ICPC 1.80 3.6% 1
fct037_roadrail2 Free Contest Testing Round 37 - ROADRAIL2 Free Contest 0.70 3.6% 7
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 1.00 3.5% 11
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.43 3.4% 1
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.4% 9
vnuoi22_minimum VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Minimum VNUOI 0.50 3.4% 8
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 3.4% 3
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.2% 2
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 3.1% 1
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 3.0% 3
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.7% 20
bedao_r12_fa Bedao Regular Contest 12 - FA Bedao Contest 0.90 2.7% 2
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.6% 9
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 2.5% 1
fct006_mwpath Free Contest Testing Round 6 - MWPATH Free Contest 0.50 2.5% 1
digits88 DIGITS OI Style 0.84 2.4% 2
ioi21_dungeons IOI 2021 - Ngày 2 - Bài 2 - Dungeons Game International Olympiad in Informatics 1.00 2.3% 2
fc026_amazing Free Contest 26 - AMAZING Free Contest 0.50 2.3% 1
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 2.3% 3
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 2.3% 1
bedao_g11_konly Bedao Grand Contest 11 - K-ONLY Bedao Contest 0.75 2.2% 20
bedao_m12_numgame Bedao Mini Contest 12 - NUMGAME Bedao Contest 0.60 2.2% 7
bedao_g10_milktea Bedao Grand Contest 10 - MILKTEA Bedao Contest 1.00 2.1% 3
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.0% 2
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.0% 2
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 17
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.8% 3
bedao_g10_number Bedao Grand Contest 10 - NUMBER Bedao Contest 0.80 1.7% 7
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - ROBOT TÁO Olympic 30/4 0.50 1.4% 2
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.40 1.3% 3
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.0% 5
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.6% 4
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
bedao_m13_virus Bedao Mini Contest 13 - VIRUS Bedao Contest 0.60 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0