Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp

View as PDF

Submit solution

Points: 0.20 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Olympic Sinh Viên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Test ví dụ bài này bị sai, kết quả đúng phải là 104. Bộ test thì vẫn đúng.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 7
  CBNK28_XUANTHAO  commented on June 10, 2022, 3:46 p.m. edit 2

  sao đề ghi 1 <= n <= 1e18 mà test 1 lại là n = 0 vậy ạ ( em if else nên biết )


 • 4
  vnkiet  commented on June 9, 2022, 4:13 p.m.

  For everyone:

  Sử dụng dãy fibonacci, vị trí các phần tử sẽ lệch đi 2 đơn vị so với dãy fibo tiêu chuẩn.

  Sử dụng ma trận để tính fib, đáp án fib(n+1)*fib(n+2).


 • 2
  from_somewhere_with_love  commented on Sept. 19, 2021, 6:36 p.m.

  Test ví dụ bài này bị sai, kết quả đúng phải là 104. Bộ test thì vẫn đúng.


  • 4
   leduykhongngu  commented on Sept. 20, 2021, 12:45 a.m.

   Mình có note cái này ở đầu đề bài rồi mà nhỉ :-?


  • 2
   tiozo  commented on Sept. 20, 2021, 12:43 a.m. edit 3

   Mình nghĩ là bạn hiểu nhầm đề một chỗ.

   có thể có chứa gợi ý đề bài. Bạn nên tự suy nghĩ trước khi đọc tiếp

   nó hoạt động theo kiểu là hình chữ nhật hiện tại sẽ thêm vào 1 hình vuông có cạnh = chiều dài hình chữ nhật hiện tại(gọi tắt là cd đi).

   Mình sẽ xem xét các cách ghép hình vuông mới này vào hình chữ nhật, dễ thấy bạn chỉ có thể ghép nó vào cạnh có cd = độ dài cạnh hình vuông để tạo thành một hình vuông mới.

   Từ nhận định này bạn thử vẽ hình ra bạn sẽ hiểu test ví dụ ra 40.

   Edit: Ra 104 thật. Mình nhầm, lỗi mình