Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
hsgso20_ba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 1 - BA Olympic chuyên KHTN 1.00 10.7% 64
hsgso20_traffic Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 2 - Traffic Olympic chuyên KHTN 1.00 7.3% 27
hsgso20_gift Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 3 - GIFT Olympic chuyên KHTN 1.00 19.1% 62
hsgso20_meeting Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 4 - MEETING Olympic chuyên KHTN 1.00 4.5% 1
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.40 7.0% 40
olp_ct19_indzone Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Khu công nghiệp Olympic Sinh Viên 0.20 18.0% 336
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.40 13.6% 55
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.50 8.2% 40
olp_kc19_cow Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Cột bò Olympic Sinh Viên 0.10 18.0% 560
olp_kc19_seq Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Khớp dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.20 29.5% 271
olp_kc19_mat Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Nhân ma trận Olympic Sinh Viên 0.30 4.6% 89
olp_kc19_tri Olympic Sinh Viên 2019 - Không chuyên - Tam giác Olympic Sinh Viên 0.30 17.7% 90
olp_sc19_gateau Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Cắt bánh Olympic Sinh Viên 1.10 0.0% 0
olp_sc19_wiggly Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Dãy con lượn sóng Olympic Sinh Viên 1.10 4.0% 5
olp_sc19_strlnk Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Ghép xâu con Olympic Sinh Viên 1.10 9.1% 6
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 6.8% 15
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 1.00 5.4% 18
olp_ct20_reflective Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Sơn phản quang Olympic Sinh Viên 0.05 41.2% 601
olp_ct20_vca Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - VCA Olympic Sinh Viên 0.20 36.2% 342
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.50 7.7% 123
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.30 9.4% 47
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.01 53.0% 1637
olp_kc20_buildcol Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Dự trữ nước Olympic Sinh Viên 0.20 22.1% 435
olp_kc20_fraction Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Phân số Olympic Sinh Viên 0.20 9.5% 328
olp_kc20_game11 Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Trò chơi xếp số Olympic Sinh Viên 0.70 1.5% 4
olp_sc20_croad Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Con đường trọng yếu Olympic Sinh Viên 1.30 0.8% 1
olp_sc20_attack Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Lệnh tiến công Olympic Sinh Viên 1.30 14.4% 40
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 12.0% 23
olp_sc20_happos Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Vị trí hạnh phúc Olympic Sinh Viên 1.30 0.0% 0
olp_ct21_bridge Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Cầu kính Olympic Sinh Viên 0.10 41.5% 445
olp_ct21_solar Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Năng lượng mặt trời Olympic Sinh Viên 0.40 11.1% 207
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Sạc ắc quy Olympic Sinh Viên 0.50 9.5% 41
olp_ct21_detectf12 Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - Truy vết Olympic Sinh Viên 0.10 19.2% 490
olp_kc21_key Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khóa bảng Olympic Sinh Viên 0.50 3.1% 14
olp_kc21_distance Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Khoảng cách Olympic Sinh Viên 0.20 16.5% 418
olp_kc21_encryption Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Mã hóa Olympic Sinh Viên 0.10 14.6% 682
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 0.30 11.7% 77
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 9.7% 27
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.4% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.1% 1
olp_ct22_cutstr Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Chuỗi hạt Olympic Sinh Viên 0.50 14.3% 133
olp_ct22_digits Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Dãy chữ số Olympic Sinh Viên 0.50 7.3% 64
olp_ct22_restore Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Khôi phục dữ liệu Olympic Sinh Viên 0.40 18.6% 126
olp_ct22_roadimpro Olympic Sinh Viên 2022 - Chuyên tin - Nâng cấp tuyến đường Olympic Sinh Viên 0.10 25.7% 246
olp_kc22_cutpaste Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Cắt dán Olympic Sinh Viên 0.10 23.2% 223
olp_kc22_smartshop Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Cửa hàng năng lượng thông minh Olympic Sinh Viên 0.10 16.7% 263
olp_kc22_abstract Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Nghệ thuật trừu tượng Olympic Sinh Viên 0.10 22.2% 381
olp_kc22_noelgift Olympic Sinh Viên 2022 - Không chuyên - Quà Noel Olympic Sinh Viên 0.30 15.9% 131
olp_sc22_pdigit Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Chữ số đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 18.6% 30
olp_sc22_knpoints Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - K địa điểm gần nhất Olympic Sinh Viên 0.10 0.0% 0