Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.3% 158
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.9% 57
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 25.4% 120
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 38.5% 157
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 21.7% 32
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 262
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.9% 42
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.2% 27
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.3% 114
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.2% 7
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 365
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 68
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.3% 37
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.0% 131
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.9% 79
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.9% 21
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.5% 297
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.0% 139
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 89
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.3% 96
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.3% 55
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.1% 83
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 13.9% 82
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.0% 8
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 19.5% 120
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.5% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 24.8% 187
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 18.8% 3
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 55.3% 378
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 27.7% 66
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.8% 17
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 40.0% 2
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 29.5% 10
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.0% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 60.0% 3
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 21.9% 23
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 62.1% 15
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 49.4% 55
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 47.0% 193
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 31.1% 107