Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.3% 20
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 20.7% 53
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 13.9% 9
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.3% 420
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 15.7% 19
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.0% 68
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.1% 81
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 41.9% 142
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 47.5% 256
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 16.2% 48
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 9.2% 6
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 16.7% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 4
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 16.3% 31
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 5.5% 6
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 8
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.1% 5
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 7.7% 8
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.5% 24
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 290