Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.8% 114
c11seven Dãy số và số 7 OI Style 1.01 24.1% 27
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 40.4% 186
digits88 DIGITS OI Style 0.84 7.0% 7
nkdist Distance OI Style 1.95 7.7% 3
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 24.8% 30
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 50.0% 5
drashoot Dragon Shooting OI Style 0.55 29.5% 37
v11tour Du lịch OI Style 0.70 32.9% 20
vostravl Du lịch OI Style 0.82 35.0% 80
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 55.8% 37
ejoi22_adjacent EJOI 2022 - Adjacent Pairs OI Style 1.00 12.1% 72
ejoi22_tree EJOI 2022 - Bounded Spanning Tree OI Style 1.00 14.5% 21
ejoi22_game EJOI 2022 - Game With Numbers OI Style 1.00 29.7% 21
ejoi22_permutations EJOI 2022 - LCS of Permutations OI Style 1.00 24.0% 5
ejoi22_unfriendly EJOI 2022 - Longest Unfriendly Subsequence OI Style 1.00 14.8% 47
ejoi22_root EJOI 2022 - Where is the root? OI Style 1.00 6.9% 20
nkcnt1 Em tập đếm 1 OI Style 0.37 34.8% 51
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 75.0% 3
lqdfarm FARMER OI Style 1.31 8.0% 44
mdigits2 First Number OI Style 0.08 39.8% 296
c11fbr Free Bracket OI Style 1.14 15.2% 9
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.1% 1519
note Gấp tiền OI Style 0.13 52.1% 185
bgstring GHÉP XÂU OI Style 0.95 12.6% 38
nkleague Giải bóng đá OI Style 0.20 30.5% 259
gpmb Giải phóng mặt bằng OI Style 0.25 39.6% 70
auction Going Once, Going Twice, Gone! OI Style 0.08 36.5% 512
graycode Gray Code OI Style 1.38 25.0% 2
c11pines Growing Pines OI Style 0.54 38.4% 128
nkletter Gửi thư OI Style 0.08 35.7% 434
lem2 GUMBI OI Style 0.22 39.3% 34
nuclear Hai nhà máy điện nguyên tử OI Style 0.51 24.2% 98
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 63.6% 38
hiway2 Hai đường đi (version 2) OI Style 0.60 14.7% 35
firs Hàng cây OI Style 0.13 48.0% 401
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 35.4% 9
c11cave Hang động OI Style 0.25 49.6% 605
nkspilja Hang động OI Style 0.53 29.3% 32
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 32.2% 17
haoi6000 HAOI 6000 OI Style 0.53 25.4% 54
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.8% 32
hbtlast HBTLAST OI Style 1.19 26.6% 25
lspito Help Conan ! (version 3) OI Style 0.44 46.2% 13
qvsick Help Conan 10! OI Style 1.33 21.3% 62
maxarr1 Help Conan 12! OI Style 0.07 38.3% 857
maxarr2 Help Conan 13! OI Style 0.56 32.3% 27
maxarr3 Help Conan 15 ! OI Style 0.80 17.9% 12
cdmusic Help Conan 5 ! OI Style 1.45 47.9% 16
qvescape Help Conan 9 ! OI Style 1.25 31.9% 20