Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 29.5% 16
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 40.6% 343
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 19.5% 193
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 26.3% 152
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.5% 103
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 15.7% 17
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 55.9% 126
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.3% 104
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 22.0% 67
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 26.7% 178
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 27.2% 138
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.8% 97
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 33.2% 156
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.0% 1
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 31.4% 43
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 38.7% 33
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.8% 40
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.5% 178
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.5% 169
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.4% 103
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.0% 139
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 38.7% 17
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.5% 91
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.8% 128
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.6% 47
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 26.6% 110
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 37.4% 121
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 20.5% 30
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 38.1% 236
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 37
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 4.7% 25
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.4% 103
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.8% 6
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 320
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.0% 61
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.6% 35
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 123
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 22.1% 71
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.6% 19
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 271
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.3% 125
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.4% 81
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.2% 83
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 5.9% 47
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 5.9% 5
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.4% 58