Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 60.0% 3
regions REGIONS OI Style 1.63 23.3% 22
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 33.3% 2
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 13.9% 16
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 7.8% 10
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 83.3% 5
ferries Đi phà OI Style 1.60 28.4% 16
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
plahte PLAHTE ICPC 1.60 10.7% 3
qbdisney Thăm quan công viên Disney ICPC 1.60 0.0% 0
qbstar Bảng số hình sao ICPC 1.60 0.0% 0
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 77.8% 7
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 72.7% 8
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.4% 110
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 23.9% 11
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 72.2% 23
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 18.0% 57
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - Bài A: Cloud System ICPC 1.60 65.6% 18
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
icpc21_regional_j Joining Strings ICPC 1.60 35.4% 16
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 33.3% 8
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
ioi22_day2_insects IOI 2022 - Day 2 - Task 2 - Rarest Insects International Olympiad in Informatics 1.60 32.1% 20
icpc22_mb_f ICPC 2022 miền Bắc - F: GIFT ICPC 1.60 4.7% 9
icpc22_mb_i ICPC 2022 miền Bắc - I: LIS ICPC 1.60 25.0% 1
icpc22_mb_j ICPC 2022 miền Bắc - J: DOTS ICPC 1.60 36.4% 5
icpc22_mn_b ICPC 2022 miền Nam - B: Transportation System Renovation ICPC 1.60 19.1% 34
icpc22_mn_d ICPC 2022 miền Nam - D: Open Sesame! ICPC 1.60 24.7% 15
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 13.8% 30
icpc22_regional_m Median Xor ICPC 1.60 22.6% 23
icpc20_regional_d ICPC 2020 vòng Regional: Bài D ICPC 1.60 0.0% 0
icpc19_regional_b ICPC 2019 vòng Regional: Bài B ICPC 1.60 5.9% 1
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 42.1% 20
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 4
c11post Đưa quà OI Style 1.57 27.2% 68
cavli Cavli ICPC 1.57 29.4% 4
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 15.1% 10
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 38.2% 101
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 31.3% 52
periodni Periodni ICPC 1.57 40.0% 13
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 19.0% 43
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 27.0% 29
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 7.4% 4
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 23.0% 25
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.5% 9