Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vnoicup22_r2_e Thousand-knot bamboo tree VNOI Cup 1.60 3.2% 4
vnoicup22_final_f Quantum supercomputer VNOI Cup 1.60 34.4% 8
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
ioi22_day2_insects IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 2 - Rarest Insects International Olympiad in Informatics 1.60 30.8% 13
icpc22_mb_f ICPC 2022 miền Bắc - F: GIFT ICPC 1.60 4.7% 9
icpc22_mb_i ICPC 2022 miền Bắc - I: LIS ICPC 1.60 33.3% 1
icpc22_mb_j ICPC 2022 miền Bắc - J: DOTS ICPC 1.60 40.0% 4
icpc22_mn_b ICPC 2022 miền Nam - B: Transportation System Renovation ICPC 1.60 19.8% 31
icpc22_mn_d ICPC 2022 miền Nam - D: Open Sesame! ICPC 1.60 24.7% 14
icpc22_mn_j ICPC 2022 miền Nam - J: Not a Classic String Problem ICPC 1.60 12.1% 22
icpc22_regional_m Median Xor ICPC 1.60 29.0% 18
baabo The Bovine Accordion and Banjo Orchestra ICPC 1.57 43.2% 14
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 40.0% 4
c11post Đưa quà OI Style 1.57 23.9% 44
cavli Cavli ICPC 1.57 25.0% 4
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 15.3% 8
nkluck Dãy số may mắn OI Style 1.57 37.0% 68
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 28.4% 28
periodni Periodni ICPC 1.57 36.7% 8
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
sumaa Lại là cây OI Style 1.57 23.2% 32
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 26.7% 28
vmellip VM 15 Bài 11 - Các hình Ellipse VNOI Marathon 1.57 9.8% 4
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 19.8% 18
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.5% 9
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 57.1% 26
tri_ TRI ICPC 1.54 40.0% 4
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 24.0% 17
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 14.9% 13
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11yard Sân cỏ OI Style 1.51 11.1% 10
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 4
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 17.6% 6
mse08h GCD Determinant ICPC 1.51 0.0% 0
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.8% 7
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 36.4% 4
toy Đồ chơi OI Style 1.51 41.2% 7
treek Tree counting ICPC 1.51 17.2% 9
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 28.2% 10
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 6.3% 1
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0