Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
thbac Bacteria OI Style 1.90 11.9% 7
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Chưa phân loại 1.90 14.1% 1
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - Bài J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 29.1% 7
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - Bài F: Greetting Card ICPC 1.90 14.5% 5
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 32.4% 12
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 5.1% 2
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 75.0% 3
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 11.4% 5
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 40.0% 2
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 62.5% 3
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 0.0% 0
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 26.7% 5
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 26.7% 12
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 14.5% 14
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 29.4% 5
dhtri Tam giác OI Style 1.82 44.5% 59
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 81.0% 4
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 0.0% 0
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 33.3% 3
meo Mèo OI Style 1.82 17.5% 4
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
nkset Dãy số OI Style 1.82 11.5% 14
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 17.5% 2
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 5
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.7% 14
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.5% 6
training IOI07 Training OI Style 1.80 55.6% 5
upit Sequence queries OI Style 1.80 61.5% 9
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 30.3% 34
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 31.4% 3
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Chưa phân loại 1.80 13.1% 3
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Chưa phân loại 1.80 50.0% 1
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 4.6% 18
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 55.4% 39
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 9.0% 13
ioi22_day1_towers IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 3 - Radio Towers International Olympiad in Informatics 1.80 50.0% 4
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 38.5% 3