Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 30.5% 14
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 9.4% 6
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.7% 4
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.1% 2
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 33.3% 2
thbac Bacteria OI Style 1.90 17.0% 21
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - Bài J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 18.8% 8
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - Bài F: Greetting Card ICPC 1.90 14.5% 5
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 33.8% 12
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 10.7% 4
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 25.0% 2
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 33.3% 4
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 13.0% 6
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 42.9% 3
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 35.3% 4
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 19.8% 12
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 16.2% 26
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 17.6% 20
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 25.6% 11
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 81
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 66.7% 7
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 6.1% 2
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
meo Mèo OI Style 1.82 17.9% 7
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
nkset Dãy số OI Style 1.82 12.9% 26
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 10
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 1.81 0.0% 0
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 1.81 7.4% 2
fc_hwc_r4_tree Happy Wedding Contest - Round 4 - TREE Free Contest 1.81 0.0% 0
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 17
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 12
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
upit Sequence queries OI Style 1.80 38.7% 22