Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 40.0% 2
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 14.5% 12
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 14.3% 9
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 50.0% 3
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 18.6% 6
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 50.0% 5
thbac Bacteria OI Style 1.90 18.7% 33
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 6.2% 3
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 18.4% 10
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - F: Greetting Card ICPC 1.90 14.1% 6
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - K: K-query ICPC 1.90 27.4% 24
icpc21_regional_a ICPC 2021 vòng Regional - A: Awesome MST Problem ICPC 1.90 15.9% 7
icpc19_regional_j ICPC 2019 vòng Regional - J: Justice for Ants ICPC 1.90 8.3% 2
ioi23_day1_soccer IOI 2023 - Day 1 - Task 3 - Soccer Stadium International Olympiad in Informatics 1.90 22.4% 11
ioi23_day2_beechtree IOI 2023 - Day 2 - Task 1 - Beech Tree International Olympiad in Informatics 1.90 23.1% 11
icpc23_mt_k ICPC 2023 miền Trung - K: Handmade Billiards Table ICPC 1.90 0.0% 0
icpc23_national_i ICPC 2023 vòng Quốc gia - I: Infinite Fraction Sequence ICPC 1.90 13.8% 17
bgame Game on board ICPC 1.86 42.9% 6
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 50.0% 8
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 43.8% 7
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 14.5% 9
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 38.1% 8
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 46.2% 10
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 45.0% 8
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 18.2% 2
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 22.8% 18
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 30.8% 4
nrs Xếp toa OI Style 1.86 60.0% 3
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 10.3% 4
stargate Stargates ICPC 1.86 40.0% 2
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 18.7% 38
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 14.8% 30
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 26.3% 5
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 24.2% 20
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 131
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.7% 8
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 2
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 87.5% 6
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 4.8% 5
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 21.6% 8
meo Mèo OI Style 1.82 18.8% 11
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 9.1% 1
nkset Dãy số OI Style 1.82 20.8% 70
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 14.9% 5
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 94.7% 17
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 83.3% 5
fc_hwc_r4_team Happy Wedding Contest - Round 4 - TEAM Free Contest 1.81 16.7% 1
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 1.81 8.7% 4
fc_hwc_r4_tree Happy Wedding Contest - Round 4 - TREE Free Contest 1.81 5.7% 6