Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
fc079_palagain Free Contest 79 - PALAGAIN Free Contest 0.97 12.4% 19
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 12.4% 3
fc149_count Free Contest 149 - COUNT Free Contest 0.70 12.3% 161
hello23_d Con Đường Ngắn Nhất Dẫn Đến Bīngqílín Bedao Contest 1.00 12.3% 44
mdigits1 Different Digits ICPC 1.11 12.3% 6
binpack Binpacking OI Style 1.38 12.2% 187
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 1.00 12.2% 66
ioi22_day1_fish IOI 2022 - Day 1 - Task 1 - Catfish Farm International Olympiad in Informatics 1.40 12.1% 22
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
fc001_kid Free Contest 1 - KID Free Contest 0.50 12.1% 17
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 12.1% 7
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 12.0% 9
fc100_gridcolor Free Contest 100 - GRIDCOLOR Free Contest 1.24 12.0% 5
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 12.0% 74
icpc20_national_g ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài G ICPC 1.70 12.0% 5
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 11.9% 27
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.9% 43
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.9% 38
bedao_r13_2048 Bedao Regular Contest 13 - 2048 Bedao Contest 0.50 11.9% 92
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.9% 41
bedao_g12_fence Bedao Grand Contest 12 - FENCE Bedao Contest 0.48 11.8% 18
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 11.8% 11
bedao_m20_f Bedao Mini Contest 20 - Queries Bedao Contest 0.50 11.8% 65
vnoicup23_r3_b Symphony of the Kettles VNOI Cup 0.30 11.8% 271
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 11.8% 4
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 11.8% 7
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 11.8% 14
hello22_schoolplan Bedao SCHOOLPLAN Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.30 11.8% 34
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 11.7% 163
icpc22_national_e ICPC 2022 vòng Quốc gia - E: Estate Construction ICPC 1.40 11.7% 19
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.7% 410
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 11.6% 12
ninjaioi Ninja TST Training 1.00 11.6% 23
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 11.5% 3
fcb004_begin9 Beginner Free Contest 4 - BEGIN9 Free Contest 0.10 11.5% 131
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.5% 59
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 11.5% 7
olp_sc22_bstr Olympic Sinh Viên 2022 - Siêu cúp - Tìm xâu đẹp Olympic Sinh Viên 0.10 11.4% 28
fc022_rook2 Free Contest 22 - ROOK2 Free Contest 0.50 11.4% 2
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.4% 211
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 11.4% 53
bedao_m19_military Bedao Mini Contest 19 - MILITARY Bedao Contest 0.60 11.3% 60
fc038_tinhtong Free Contest 38 - TINHTONG Free Contest 0.50 11.3% 24
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 11.3% 10
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 11.3% 22
olp_sc20_mxor Olympic Sinh Viên 2020 - Siêu cúp - Phép XOR Olympic Sinh Viên 1.30 11.3% 20
bedao_g12_mindist Bedao Grand Contest 12 - MINDIST Bedao Contest 0.55 11.3% 41
bedao_oi1_b Bedao OI Contest 1 - Dãy con chung dài nhất Bedao Contest 0.60 11.2% 89