Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ

View as PDF

Submit solution

Points: 0.60 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Duyên hải 2021
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: Đọc/ghi dữ liệu từ stdin và stdout (đầu vào/ra chuẩn).


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  BiBeo  commented on Jan. 28, 2024, 5:42 p.m.

  Minh duoc bao la khi lam bai nay cac ban nen de so ki tu da duoc hoan thanh truoc hai cai dong va cot. Vi du nhu i,j,c thi chuyen thanh c,i,j. Nhu vay se qua duoc test cuoi.


 • 0
  Thangdeptrai  commented on Aug. 2, 2023, 11:24 a.m.

  Code mình dùng loang TLE test cuối, có thuật toán nào tối ưu không ạ? mình cảm ơn


 • 1
  PPAP_1264589  commented on July 31, 2022, 3:34 p.m.