Bedao Regular Contest 15 - SYMMETRY

View as PDF

Submit solution


Points: 0.30 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Trong chuyến tham quan của mình, Lyn dừng chân tại một khách sạn huyền bí và quyết định sẽ ngủ lại một đêm tại đây. Người quản lí khách sạn thông báo rằng hiện tại một số phòng của khách sạn đã được thuê, chỉ còn lại các phòng với số phòng là một số nguyên nằm trong đoạn từ ~L~ đến ~R~ là còn trống.

Vì có một sự yêu thích đặc biệt với số đối xứng nên trong các chuyến tham quan của mình Lyn sẽ chỉ ở phòng khách sạn mà số phòng là một số đối xứng. Hứng thú trước sở thích đặc biết của Lyn, người quản lý khách sạn hứa sẽ miễn phí tiền phòng nếu cô có thể tính được tổng giá trị số phòng của các phòng còn trống mà thỏa mãn sở thích của cô. Bạn hãy giúp Lyn trả lời câu đố này nhé.

Biết rằng, số đối xứng là số đọc từ trái qua phải cũng giống như đọc từ phải qua trái. Ví dụ số ~1221,\ 5,\ 131~ là các số đối xứng, còn ~97,\ 345~ thì không.

Input

Một dòng duy nhất gồm hai số nguyên ~L,\ R~ ~(1 \le L \le R \le 10^{9})~.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số phòng còn trống có thể đáp ứng được sở thích của Lyn.

Scoring

  • Subtask ~1~ (~40~ điểm): ~1 \le L \le R \le 10^6~.

  • Subtask ~2~ (~60~ điểm): không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input 1

5 11

Sample Output 1

46

Notes

Các phòng còn trống thỏa mãn được sở thích của Lyn có số phòng là ~5~, ~6~, ~7~, ~8~, ~9~, ~11~.

Vì vậy đáp là cho câu đố là ~5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 = 46~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.