Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
qtreex Truy vấn trên cây ICPC 1.13 11.9% 124
icpc22_national_e ICPC 2022 vòng Quốc gia - E: Estate Construction ICPC 1.40 11.8% 15
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 11.8% 53
fc080_balloon Free Contest 80 - BALLOON Free Contest 0.80 11.8% 21
bedao_m17_peachtree Bedao Mini Contest 17 - PEACHTREE Bedao Contest 0.60 11.8% 17
binpack Binpacking OI Style 1.38 11.7% 153
bedao_m16_query Bedao Mini Contest 16 - QUERY Bedao Contest 0.70 11.7% 52
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
hello22_schoolplan Bedao SCHOOLPLAN Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.30 11.6% 32
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 11.5% 8
fc017_penguins Free Contest 17 - PENGUINS Free Contest 0.50 11.5% 3
fc039_barons Free Contest 39 - BARONS Free Contest 1.25 11.5% 8
bedao_g12_oddeven Bedao Grand Contest 12 - ODDEVEN Bedao Contest 0.30 11.5% 154
lqdalh Phản xạ ICPC 1.29 11.5% 3
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.5% 319
centre28 CENTRE OI Style 0.17 11.5% 278
olp_ct19_diameter Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Đường kính Olympic Sinh Viên 0.70 11.5% 24
fct003_route Free Contest Testing Round 3 - ROUTE Free Contest 1.50 11.5% 9
backtrack_g Educational Backtracking: Xếp hình Educational 0.01 11.5% 20
olp_kc21_game Olympic Sinh Viên 2021 - Không chuyên - Trò chơi Olympic Sinh Viên 1.00 11.5% 57
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 11.4% 47
hsgso20_baba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 1 - Bài 1 - BABA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.4% 171
bedao_m09_fire Bedao Mini Contest 09 - FIRE Bedao Contest 0.50 11.3% 22
olp_ct19_clam Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Thu hoạch nghêu Olympic Sinh Viên 0.70 11.3% 30
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
bedao_m07_architect Bedao Mini Contest 07 - ARCHITECT Bedao Contest 0.50 11.2% 22
fcc2022q2_flipcard Free Contest Cup 2022 Q2 - FLIPCARD Free Contest 0.70 11.2% 10
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 67
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.2% 35
hsgso20_ba Olympic Chuyên KHTN 2020 - Ngày 2 - Bài 1 - BA Olympic chuyên KHTN 1.00 11.2% 39
bedao_r05_ccake Bedao Regular Contest 05 - CCAKE Bedao Contest 0.70 11.2% 18
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 11.1% 1
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 11.1% 4
plahte PLAHTE ICPC 1.60 11.1% 3
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.1% 2
fc023_lightson Free Contest 23 - LIGHTSON Free Contest 0.50 11.1% 2
fc093_jam Free Contest 93 - JAM Free Contest 1.38 11.1% 1
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
fcb041_base Beginner Free Contest 41 - BASE Free Contest 0.20 11.1% 27
pvhoi22_1_courses PVHOI 2.2 bài 1: Lựa chọn môn học (70 điểm) GSPVH 0.70 11.1% 197
fc038_tinhtong Free Contest 38 - TINHTONG Free Contest 0.50 11.0% 17
ninjaioi Ninja TST Training 1.00 11.0% 20
icpc22_mn_c ICPC 2022 miền Nam - C: Migration ICPC 1.30 11.0% 29
bedao_g12_fence Bedao Grand Contest 12 - FENCE Bedao Contest 0.48 11.0% 15
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 10.9% 238
fc015_travel Free Contest 15 - TRAVEL Free Contest 0.50 10.9% 4
vnoicup22_r2_d Cut the Cake VNOI Cup 1.20 10.8% 67
vnoicup22_r1_c Nickname suggestion system VNOI Cup 0.65 10.8% 149