Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fc131_cannons Free Contest 131 - CANNONS Free Contest 1.10 24.1% 19
fc131_appear Free Contest 131 - APPEAR Free Contest 1.10 30.8% 56
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Chưa phân loại 0.30 28.1% 129
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Chưa phân loại 1.70 0.0% 0
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Chưa phân loại 1.30 42.9% 10
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Chưa phân loại 0.30 26.3% 45
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Chưa phân loại 1.30 29.5% 12
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Chưa phân loại 1.80 13.1% 3
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Chưa phân loại 1.50 26.1% 5
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Chưa phân loại 1.00 47.8% 28
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Chưa phân loại 0.30 41.7% 10
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Chưa phân loại 1.80 50.0% 1
fcb036_exam Beginner Free Contest 36 - EXAM Free Contest 0.20 24.5% 312
fcb036_marbles Beginner Free Contest 36 - MARBLES Free Contest 0.20 21.7% 52
fcb036_secretgift Beginner Free Contest 36 - SECRETGIFT Free Contest 0.20 20.9% 43
fcb036_maxmed Beginner Free Contest 36 - MAXMED Free Contest 0.20 30.9% 145
fcb036_add Beginner Free Contest 36 - ADD Free Contest 0.20 33.6% 373
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 51.2% 186
pvhoi2_tccm PVHOI 2.0 - Bài 2 - Trò chơi con mực GSPVH 0.70 41.0% 65
pvhoi2_bddn PVHOI 2.0 - Bài 3 - Biến đổi dãy ngoặc GSPVH 1.00 14.8% 57
pvhoi2_gcxn PVHOI 2.0 - Bài 4 - Giãn cách xã hội GSPVH 0.70 20.3% 52
pvhoi2_drawtree PVHOI 2.0 - Bài 5 - Vẽ cây GSPVH 0.70 21.9% 32
pvhoi2_dthp PVHOI 2.0 - Bài 6 - Đi tìm hạnh phúc GSPVH 0.70 43.7% 30
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 37.7% 44
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 13.2% 45
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.3% 93
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 44.3% 21
fc132_superseq Free Contest 132 - SUPERSEQ Free Contest 1.10 33.3% 65
fc132_exponential Free Contest 132 - EXPONENTIAL Free Contest 1.10 56.7% 531
fc132_water Free Contest 132 - WATER Free Contest 1.10 24.5% 107
fc132_ant Free Contest 132 - ANT Free Contest 0.60 48.4% 130
fc132_yuuka Free Contest 132 - YUUKA Free Contest 1.10 66.7% 12
fct022_robots Testing Round 22 - ROBOTS Free Contest 0.60 31.9% 126
fct022_mission Testing Round 22 - MISSION Free Contest 0.60 48.9% 18
fct022_xor2seq Testing Round 22 - XOR2SEQ Free Contest 0.60 32.5% 32
fcb037_teamseas Beginner Free Contest 37 - TEAMSEAS Free Contest 0.20 28.2% 255
fcb037_desert Beginner Free Contest 37 - DESERT Free Contest 0.20 45.6% 653
fcb037_lovepasta Beginner Free Contest 37 - LOVEPASTA Free Contest 0.20 14.5% 62
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.2% 184
fcb037_mindist Beginner Free Contest 37 - MINDIST Free Contest 0.01 35.9% 755
icpc21_beta_b ICPC Practice Contest 2021 - Best Substring ICPC 1.00 9.3% 32
icpc21_beta_c ICPC Practice Contest 2021 - Camp ICPC 1.00 22.0% 11
icpc21_beta_d ICPC Practice Contest 2021 - Discovering Secrets in Islands ICPC 0.80 37.2% 32
icpc21_beta_e ICPC Practice Contest 2021 - Emulation of Numbers ICPC 0.30 31.2% 256
icpc21_beta_f ICPC Practice Contest 2021 - Fast and Hairy ICPC 0.80 20.8% 102
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - Garden ICPC 1.50 7.8% 2
icpc21_beta_h ICPC Practice Contest 2021 - Hand Gestures ICPC 0.20 27.1% 252
icpc21_beta_i ICPC Practice Contest 2021 - Infosys Tennis Platform ICPC 0.80 24.0% 44
icpc21_beta_j ICPC Practice Contest 2021 - Juniper Networks ICPC 0.80 49.7% 75