Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
mdigits Counting Digits ICPC 0.32 52.1% 121
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.1% 2349
fcb042_socola Beginner Free Contest 42 - SOCOLA Free Contest 0.20 52.0% 253
mjourney Journey with Pigs ICPC 0.28 52.0% 9
fcb021_relation Beginner Free Contest 21 - RELATION Free Contest 0.10 52.0% 22
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.0% 86
fcb007_square Beginner Free Contest 7 - SQUARE Free Contest 0.10 52.0% 163
bedao_r06_rewards Bedao Regular Contest 06 - REWARDS Bedao Contest 0.50 52.0% 121
qbmst Cây khung nhỏ nhất (HEAP) ICPC 0.08 51.9% 2228
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 51.9% 418
icpc21_mn_a ICPC 2021 miền Nam - A: Cloud System ICPC 1.60 51.9% 24
lem3 TRIP OI Style 0.12 51.8% 1496
fct042_dice Free Contest Testing Round 42 - DICE Free Contest 0.70 51.8% 782
qmatch Thích hợp ICPC 1.05 51.8% 25
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.7% 2019
note Gấp tiền OI Style 0.13 51.7% 187
fc081_seq51 Free Contest 81 - SEQ51 Free Contest 0.20 51.7% 241
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 51.7% 27
fcb044_voice Beginner Free Contest 44 - VOICE Free Contest 0.20 51.7% 175
fc103_xor2seq Free Contest 103 - XOR2SEQ Free Contest 0.80 51.6% 37
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 51.6% 352
hspc14k Đếm ICPC 1.23 51.6% 125
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 51.5% 28
fct048_avemax Free Contest Testing Round 48 - AVEMAX Free Contest 0.70 51.5% 456
codetour24_c3_b Bridge Building VNG Code Tour 0.10 51.5% 47
maxcub Khối lập phương lớn nhất ICPC 0.27 51.5% 177
atcoder_dp_p Atcoder Educational DP Contest P - Independent Set Atcoder 0.30 51.5% 869
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 51.4% 15
fc126_letters Free Contest 126 - LETTERS Free Contest 0.15 51.4% 248
fc004_explore Free Contest 4 - EXPLORE Free Contest 0.29 51.4% 17
fc014_ball Free Contest 14 - BALL Free Contest 0.50 51.4% 24
fc009_sumez Free Contest 9 - SUMEZ Free Contest 0.50 51.4% 527
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 51.4% 49
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 51.4% 162
c11hum Số khiêm tốn ICPC 0.61 51.4% 50
fct019_bquery Free Contest Testing Round 19 - BQUERY Free Contest 0.50 51.3% 122
c11cut Cắt bảng OI Style 0.46 51.3% 62
fc135_revstr Free Contest 135 - REVSTR Free Contest 0.70 51.3% 397
icpc22_mt_e ICPC 2022 miền Trung - E: Birthday Cake ICPC 0.50 51.2% 75
atcoder_dp_i Atcoder Educational DP Contest I - Coins Atcoder 0.30 51.2% 1416
fcb016_nytravel Beginner Free Contest 16 - NYTRAVEL Free Contest 0.10 51.2% 90
cijevi Cijevi ICPC 0.43 51.2% 19
bill Hóa đơn tiền điện OI Style 0.30 51.1% 76
optcut Chặt cây ICPC 0.23 51.1% 145
c11cave Hang động OI Style 0.25 51.1% 688
fcb047_maxdiff Beginner Free Contest 47 - MAXDIFF Free Contest 0.50 51.1% 92
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 51.1% 62
fc117_khoangcach Free Contest 117 - KHOANGCACH Free Contest 0.50 51.0% 24
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 51.0% 280
light Hệ thống đèn ICPC 0.34 51.0% 107