Free Contest Testing Round 42 - DICE

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  hieeus_coding  commented on Aug. 13, 2023, 7:42 a.m.

  nhận xét là chia 6 lấy nguyên và lấy dư sẽ ra được kết quả thứ nhất ạ


 • 1
  qt_binhminh  commented on June 14, 2023, 2:29 p.m.

  Dạ em thấy test bài này còn yếu ạ:

  Khi nhập 1 số chia hết cho 6 thì có bài 1 số bạn có kết quả + 7 ạ trong khi đáp án đúng không được +7;

  VD: N=12 => OUTPUT: 2 72 Nhưng có bài 1 số bạn ra 9 72 ạ