Free Contest 135 - REVSTR

View as PDF

Submit solution

Points: 0.70 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -11
  heart2082006  commented on April 20, 2022, 2:25 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 2
   tranthach19082006  commented on April 21, 2022, 2:23 p.m.

   comment văn minh lên hai bạn đây là cộng đồng chung đấy


   • -9
    heart2082006  commented on April 21, 2022, 2:25 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


    • -4
     water  commented on April 22, 2022, 4:50 p.m.

     Theo điều 2 của nội quy bình luận VNOJ: "Không comment nhảm. Comment không liên quan đến bài viết có thể dẫn đến việc bị xóa comment và cấm comment."

     Còn việc comment của bạn có liên quan đến nội dung của bài tập không thì mình nghĩ bạn có thể tự trả lời nhé.


  • -9
   bruhlmao21  commented on April 20, 2022, 2:35 p.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -16
  alex_ngoc_nghech  commented on Feb. 13, 2022, 3:35 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.