Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 30.2% 56
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 34.3% 44
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.9% 28
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 20.0% 1
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 33.9% 34
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 33.3% 5
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 53.6% 10
voscal Đếm bi OI Style 1.01 2.0% 1
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.2% 151
voscun CUNNING OI Style 1.23 21.8% 43
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 19.2% 30
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 14.8% 33
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 10.7% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 34.6% 9
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 30.1% 90
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 19.4% 14
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 52.3% 85
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 36.7% 8
vosnet Social Network OI Style 0.84 27.3% 69
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 3.8% 1
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 13.0% 21
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 34.1% 336
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 6.0% 15
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 47.7% 215
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 35.7% 70
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 40.8% 330
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 57.9% 29
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 23.2% 480
vostravl Du lịch OI Style 0.82 34.6% 80
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 44.4% 4
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 30.2% 307
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 3.7% 3
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 6.7% 4
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 40.6% 748
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 12.6% 67
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 49.7% 313
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 32.6% 60
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 100.0% 1
vpc23_a Xếp chỗ ngồi Viettel Programming Challenge 0.01 60.8% 341
vpc23_b Vận chuyển gạo Viettel Programming Challenge 0.02 34.8% 150
vpc23_c Khảo sát dân cư Viettel Programming Challenge 0.05 36.7% 111
vpc23_d Kết nối Viettel Programming Challenge 0.20 18.0% 35
vpc23_e Nối vòng tay lớn Viettel Programming Challenge 0.20 15.0% 28
vpc23_f Tách từ Viettel Programming Challenge 0.20 28.7% 52
vpc23_g Trạm phát sóng Viettel Programming Challenge 0.20 33.7% 28
vpc23_h STORGE Viettel Programming Challenge 0.50 39.4% 53
vpc23_i Hỗ trợ khách hàng 2 Viettel Programming Challenge 0.50 28.6% 21
vpc23_j Robot thông minh Viettel Programming Challenge 0.50 10.0% 2
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 38.8% 20