Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.4% 173
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.3% 109
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.4% 278
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.6% 233
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.0% 152
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 22.4% 18
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 30.0% 248
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.5% 3
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.9% 1
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 30.6% 89
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 36.9% 47
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.5% 74
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.1% 297
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.4% 291
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 21.0% 188
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.7% 238
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 11.8% 53
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 24.6% 34
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 14.4% 164
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.3% 258
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 20.5% 88
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 27.8% 198
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.4% 239
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 18.2% 43
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.6% 395
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.7% 53
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.4% 45
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.5% 152
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.9% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 500
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.3% 104
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.7% 54
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.0% 210
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.6% 138
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.2% 37
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.8% 417
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 211
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 148
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.8% 151
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 7.1% 84
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.9% 242
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.9% 214
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.9% 34
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.0% 305
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 0.9% 9
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.9% 5
ninjump VO 12 Bài 1 - Ninja học nhảy VNOI Online 1.60 32.0% 7
lknight VO 12 Bài 2 - Mã đi tuần VNOI Online 0.29 63.3% 25