Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
nkleaves Leaves OI Style 0.94 42.6% 210
lsortvn LSORT OI Style 0.56 61.4% 24
lubenica Lubenica OI Style 0.20 41.8% 784
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 20.2% 10
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 56.1% 792
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.5% 28
c11id Mã số OI Style 0.20 36.9% 270
kandp Mã và tốt OI Style 0.95 16.9% 105
mafija Mafia OI Style 1.13 19.5% 13
three Mạng 3 đỉnh OI Style 1.00 27.3% 29
nkparity Mạng chẵn lẻ OI Style 0.89 19.2% 11
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.8% 528
nknet Mạng truyền tin OI Style 0.41 21.7% 42
nkland Mảnh đất tổ tiên OI Style 0.53 20.6% 88
c11pass Mật mã OI Style 0.86 50.0% 4
kpass Mật mã OI Style 1.07 38.1% 8
pwrfail Mất điện OI Style 0.19 25.1% 287
mecung Mê cung OI Style 0.75 20.3% 56
meo Mèo OI Style 1.82 18.8% 11
nktrafic Monkey island OI Style 1.45 46.5% 8
qbticket Mua vé tàu hoả OI Style 0.14 34.9% 483
landk Mua đất OI Style 1.48 16.7% 14
sboost Need For Speed OI Style 0.23 46.2% 18
netwrknb Network OI Style 1.03 34.8% 80
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
nkpos Người đưa thư OI Style 0.26 38.3% 84
vdanger Nguy hiểm rõ ràng trước mắt OI Style 0.12 39.4% 669
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 38.5% 5
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 16.7% 2
nkmage Nhà thông thái OI Style 1.33 25.0% 1
pbcjump Nhảy lò cò OI Style 1.57 33.3% 58
c11ant Những con kiến đáng ghét OI Style 1.00 9.0% 18
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.6% 588
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 31.4% 10
houses Những ngôi nhà OI Style 0.23 49.3% 54
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 12.5% 3
nkcable Nối mạng OI Style 0.07 62.2% 1396
pbcpoint Nối điểm OI Style 0.58 43.8% 96
vcoldwat Nước lạnh OI Style 0.10 70.8% 565
v11water Nước đọng OI Style 0.13 44.1% 376
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 58.1% 17
mne07 OR Xâu OI Style 0.31 50.0% 15
search1 Other search problem OI Style 0.44 59.2% 26
password Password OI Style 0.95 33.3% 6
periodnb PERIOD OI Style 0.50 37.3% 65
kmix Pha chế OI Style 1.21 16.7% 52
qhroad Phá đường OI Style 0.32 44.0% 677
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 52.9% 933
nkbuild Phát triển Quốc gia OI Style 1.08 21.1% 61
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 37.3% 26