Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 25.9% 115
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.6% 126
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.0% 32
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.1% 249
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 39
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.0% 26
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.2% 106
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.3% 7
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.3% 341
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 64
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.3% 37
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 124
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.7% 73
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.7% 20
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 278
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.7% 130
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.8% 86
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.0% 86
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.1% 49
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.6% 6
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.2% 69
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.1% 60
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.0% 5
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 21.2% 92
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.6% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.2% 175
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 12.5% 2
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 53.9% 350
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 28.3% 61
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 51.4% 16
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.0% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 50.0% 2
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 21.9% 23
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 62.1% 15
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 49.3% 50
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 45.7% 165
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 32.0% 106
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 1073