Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 23.5% 259
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.4% 119
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 49.6% 50
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 51.2% 269
matrix Đếm ma trận ICPC 0.89 18.5% 22
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 19.3% 156
cstars Đếm sao OI Style 1.01 75.0% 3
demso Đếm số OI Style 0.36 33.8% 374
ilsmath Đếm số giai thừa ! ICPC 0.18 20.1% 44
ilsmath2 Đếm số giai thừa 2! ICPC 0.50 15.2% 19
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 51.1% 315
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 23.5% 49
tst18_b Đèn trang trí Team Selection Test 0.01 16.9% 11
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 25.4% 51
qbschool Đến trường ICPC 0.11 29.2% 1700
ktour Đi chơi OI Style 0.99 19.1% 23
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.4% 17
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.1% 1460
mrect1 Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI ICPC 0.50 46.8% 72
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 11.8% 3
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 41.0% 92
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 5.7% 14
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.7% 8
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 42.1% 21
geo_k Độ dài vector Educational 0.10 57.1% 355
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 33.2% 68
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.5% 34
theme Đoạn cao trào của bản nhạc ICPC 0.16 28.4% 300
gss Đoạn con có tổng lớn nhất ICPC 0.21 28.1% 1211
guessthenumber Đoán số Interactive Educational Codeforces 0.01 27.8% 232
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 52.8% 12
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 40.5% 13
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 21.5% 797
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 10.8% 19
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.0% 321
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 49.2% 422
damage Động đất OI Style 0.32 37.8% 278
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.2% 77
duaxe Đua xe ICPC 1.43 40.0% 2
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 100.0% 1
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 18.2% 4
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 37.6% 77
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 42.4% 31
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 15.0% 49
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 16.7% 1
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10