Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.9% 38
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.5% 178
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.5% 169
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.5% 101
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.0% 139
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 38.7% 17
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.5% 91
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.8% 128
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.6% 47
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 26.6% 110
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 37.4% 121
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 20.5% 30
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 38.1% 236
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 37
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 4.7% 25
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.4% 103
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.8% 6
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 319
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.0% 61
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.6% 35
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 123
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 22.1% 71
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.6% 19
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 270
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.2% 124
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.4% 81
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.2% 83
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.0% 47
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 5.9% 5
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.3% 55
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.9% 49
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.9% 5
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 22.2% 76
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.7% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.7% 163
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 12.5% 2
nkracing Vòng đua F1 OI Style 0.16 54.1% 327
bic Vòng đua xe đạp ICPC 0.25 28.7% 57
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 52.0% 11
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 42.9% 7
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 20.0% 2
c11ant2 Vui đùa cùng Kiến OI Style 1.08 47.8% 10