Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
usaco19ds_milkvisits USACO 2019 - Dec - Silver - Milk Visits USACO 0.30 32.9% 132
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 56.9% 27
usaco19fs_revegetate USACO 2019 - Feb - Silver - The Great Revegetation USACO 0.20 25.4% 11
usaco21ob_acow1 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia I USACO 0.05 18.1% 154
usaco21ob_acow2 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia II USACO 0.07 34.2% 35
usaco21ob_acow3 USACO 2021 - Open - Bronze - Acowdemia III USACO 0.05 25.9% 48
usaco21og_perm USACO 2021 - Open - Gold - Permutation USACO 1.00 63.0% 14
usaco21og_portals USACO 2021 - Open - Gold - Portals USACO 0.30 80.0% 21
usaco21og_unicow USACO 2021 - Open - Gold - United Cows of Farmer John USACO 0.40 56.8% 104
usaco21os_acow USACO 2021 - Open - Silver - Acowdemia USACO 0.10 21.7% 86
usaco21os_abc USACO 2021 - Open - Silver - Do You Know Your ABCs? USACO 0.10 39.3% 9
usaco21os_maze USACO 2021 - Open - Silver - Maze Tic Tac Toe USACO 0.10 70.0% 7
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 35.5% 80
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.6% 1370
vboard VM 08 Bài 02 - Bàn cờ VNOI Marathon 0.13 50.8% 244
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 37.1% 75
kdel VM 08 Bài 04 - Xóa số VNOI Marathon 0.22 18.4% 83
integer7 VM 08 Bài 05 - Số nguyên VNOI Marathon 0.26 7.9% 30
numbers VM 08 Bài 06 - Những con số VNOI Marathon 0.60 40.0% 14
helppm VM 08 Bài 07 - Hình chữ nhật VNOI Marathon 0.24 29.6% 160
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 51.8% 135
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 40.2% 42
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 23.3% 17
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 13.9% 36
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 29.6% 175
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 30.6% 277
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 48.8% 21
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 42.3% 269
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 17.4% 26
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.0% 4
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 60.0% 14
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 24.0% 84
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 24.9% 167
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 40.0% 11
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 20.1% 25
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 35.8% 14
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 39.9% 99
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 22.5% 14
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 58.8% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 12
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 44.2% 28
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.3% 20
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 20.7% 53
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 13.9% 9