Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 39.5% 35
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 26.4% 54
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.2% 197
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.4% 188
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 22.1% 123
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.7% 154
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.3% 33
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 38.5% 18
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.1% 96
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.0% 157
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.9% 57
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 25.4% 120
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 38.2% 156
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 21.7% 32
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 261
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.9% 42
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.2% 27
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.3% 114
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.2% 7
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 363
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 67
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.3% 37
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.0% 131
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.9% 79
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.9% 21
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.5% 295
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.0% 139
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.5% 89
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.3% 96
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.3% 55
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.0% 80
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.2% 81
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.1% 6
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 19.5% 120
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 3
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.5% 2
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 21.5% 86
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 64.5% 677
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 34.2% 10