Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 7.7% 1
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 7.7% 1
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 7.7% 1
fcc2022q2_flipcard Free Contest Cup 2022 Q2 - FLIPCARD Free Contest 0.70 7.7% 6
fc114_fofgcd Free Contest 114 - FOFGCD Free Contest 0.50 7.5% 4
fcb026_kmulmat Beginner Free Contest 26 - KMULMAT Free Contest 0.10 7.5% 16
lqdnums Trò chơi nén số (Reworked) ICPC 1.48 7.4% 2
fc_hwc_r4_selfie Happy Wedding Contest - Round 4 - SELFIE Free Contest 0.80 7.4% 2
olp_sc19_oral Olympic Sinh Viên 2019 - Siêu cúp - Thi vấn đáp Olympic Sinh Viên 1.10 7.3% 6
olp_ct19_topo Olympic Sinh Viên 2019 - Chuyên tin - Bất biến đại số Olympic Sinh Viên 0.70 7.2% 19
olp_ct20_route Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Đường đi Olympic Sinh Viên 0.80 7.2% 58
newj Số học 2 ICPC 1.03 7.1% 4
fc046_countingtree Free Contest 46 - COUNTINGTREE Free Contest 1.01 7.1% 2
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.0% 78
vnoicup22_final_d Trò chơi tạo số VNOI Cup 1.20 7.0% 8
bedao_r09_devil Bedao Regular Contest 09 - DEVIL Bedao Contest 0.30 7.0% 115
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
fc100_gridcolor Free Contest 100 - GRIDCOLOR Free Contest 1.39 6.9% 2
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.8% 2
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 6.7% 1
qtbit Trò chơi 0-1 OI Style 1.01 6.7% 5
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 6.7% 1
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 0.80 6.7% 1
fcb002_square Beginner Free Contest 2 - SQUARE Free Contest 0.64 6.5% 3
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 6.4% 1
pvhoi22_5_lcp PVHOI 2.2 bài 5: Tiền tố chung dài nhất (70 điểm) GSPVH 1.20 6.3% 54
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.3% 55
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.3% 6
bedao_r10_dogs Bedao Regular Contest 10 - DOGS Bedao Contest 0.60 6.3% 16
pbcrect Binary Rectangles OI Style 1.51 6.3% 6
bedao_r04_clown Bedao Regular Contest 04 - CLOWN AND BALLS Bedao Contest 0.50 6.1% 11
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.1% 67
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 6.1% 11
bedao_m08_pairs Bedao Mini Contest 08 - PAIRS Bedao Contest 0.60 6.1% 66
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 2.00 6.0% 8
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.0% 4
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 5.9% 1
word01 Từ ICPC 1.29 5.9% 1
fc042_windows Free Contest 42 - WINDOWS Free Contest 1.34 5.9% 1
hnoi19_campus HNOI19 - Campus Trip HNOI 1.50 5.9% 1
fct014_spacetravel Free Contest Testing Round 14 - SPACETRAVEL Free Contest 0.80 5.9% 1
pvhoi22_4_transit PVHOI 2.2 bài 4: Thế giới của những chuyến bay (70 điểm) GSPVH 0.70 5.8% 67
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 41
bedao_t1_frac Bedao Testing Contest 01 - FRAC Bedao Contest 0.24 5.8% 247
olp_ct20_socdis Olympic Sinh Viên 2020 - Chuyên tin - Giãn cách xã hội Olympic Sinh Viên 0.80 5.7% 11
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 5.6% 1
chess_ Cờ vua ICPC 0.84 5.5% 6
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.3% 56