Bedao Mini Contest 06 - PYRAMID

View as PDF

Submit solution


Points: 0.14 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Muối được thầy giao cho cả đống bài tập khó nhưng làm mãi mà không xong nên Muối quyết định đi ngủ. Ấy vậy mà trong giấc mơ, Muối lạc vào trong thế giới Ai Cập cổ đại, trước mặt Muối là Cleopatra mà trước giờ chỉ xuất hiện qua những trang truyện. Muối và Cleopatra nhanh chóng kết thân và chơi đùa rất vui vẻ. Thấy Muối là một người thông minh và có tố chất làm vua một nước nên Cleopatra xây cho Muối một Kim Tự Tháp, điểm đặc biệt là Kim Tự Tháp này có đáy là một hình vuông và có một mặt bên là tam giác vuông. Vốn dĩ là một người cầu toàn nên theo Cleopatra, một Kim Tự Tháp đẹp thì mặt bên là tam giác vuông phải thỏa mãn yêu cầu:

 • Hiệu của cạnh huyền với ~1~ cạnh góc vuông là ~X~.
 • Tổng của ~2~ cạnh góc vuông là ~Y~.

Biết rằng trong ~2~ cạnh góc vuông luôn có ~1~ cạnh có độ dài ngắn hơn cạnh còn lại. Hãy giúp Muối xác định độ dài các cạnh để lấy le với Cleopatra.

Input

 • Một dòng chứa số nguyên ~X~ và ~Y~ lần lượt là hiệu của cạnh huyền với cạnh góc vuông và tổng của ~2~ cạnh góc vuông (~X~, ~Y~ ~\leq~ ~10^6~).

Output

 • Một dòng chứa số thực ~a~, ~b~ và ~c~ lần lượt là độ dài cạnh góc vuông ngắn, cạnh góc vuông dài và cạnh huyền. Nếu tồn tại nhiều bộ ba ~a~, ~b~ và ~c~ khác nhau thỏa mãn yêu cầu của Cleopatra thì in ra một bộ ba bất kỳ. Kết quả in ra gồm ~9~ chữ số thập phân.

Sample Input

2 7

Sample Output

3.000000000 4.000000000 5.000000000

Subtask

 • ~40\%~ số test có ~a~, ~b~, ~c~ là số nguyên.
 • ~60\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm.

Giải thích

Ta có: ~a~ = ~3.000000000~, ~b~ = ~4.000000000~, ~c~ = ~5.000000000~, bộ ba này tạo thành tam giác vuông và thỏa điều kiện:

~X~ = ~c - a~ = ~5.000000000 - 3.000000000~ = ~2.000000000~

~Y~ = ~a + b~ = ~3.000000000 + 4.000000000~ = ~7.000000000~


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -1
  Ayers123  commented on Oct. 9, 2021, 1:52 p.m.

  lối format là lỗi gì?


  • 4
   SPyofgame  commented on Oct. 9, 2021, 4:12 p.m.

   Là bạn in không theo yêu cầu đề bài đấy


 • 1
  buiminhkien2005  commented on Sept. 15, 2021, 4:15 a.m.

  Cho mình hỏi lỗi presentation error là lỗi gì vậy ạ


  • 3
   leduykhongngu  commented on Sept. 15, 2021, 4:17 a.m.

   output của bạn in ra bị lỗi format.