Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
fc088_present Free Contest 88 - PRESENT Free Contest 1.45 0.0% 0
fc090_politics Free Contest 90 - POLITICS Free Contest 1.45 6.4% 1
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 27.1% 12
atcoder_dp_y Atcoder Educational DP Contest Y - Grid 2 Atcoder 1.45 43.3% 169
atcoder_dp_z Atcoder Educational DP Contest Z - Frog 3 Atcoder 1.45 42.6% 153
fc100_ninjaset Free Contest 100 - NINJASET Free Contest 1.44 46.1% 32
fc124_numtree Free Contest 124 - NUMTREE Free Contest 1.44 10.7% 8
fc125_racingboy Free Contest 125 - RACINGBOY Free Contest 1.44 29.8% 11
atourism Adventure Tourism ICPC 1.43 41.7% 5
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
gs Going to school ICPC 1.43 40.0% 13
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 41.5% 43
mpigs Bán lợn ICPC 1.43 54.5% 5
mtreecol Color a tree ICPC 1.43 30.4% 7
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 30.0% 10
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
fc057_canvas Free Contest 57 - CANVAS Free Contest 1.43 50.0% 1
fc088_fcity Free Contest 88 - FCITY Free Contest 1.43 0.0% 0
fc004_rook1 Free Contest 4 - ROOK1 Free Contest 1.42 37.7% 69
fc048_testlist1 Free Contest 48 - TESTLIST1 Free Contest 1.42 0.0% 0
fc057_thupham Free Contest 57 - THUPHAM Free Contest 1.42 44.4% 3
fc085_growing Free Contest 85 - GROWING Free Contest 1.41 22.2% 7
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.41 8.8% 9
fc041_buggy Free Contest 41 - BUGGY Free Contest 1.41 27.8% 4
airctrl Kiểm soát không lưu OI Style 1.40 21.2% 4
c11star Counting Star OI Style 1.40 14.4% 20
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 37.5% 5
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 20.9% 6
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.0% 0
qbflower Tặng hoa ICPC 1.40 46.7% 6
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 6
vmcut2 VM 15 Bài 15 - Cắt cây VNOI Marathon 1.40 40.6% 30
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 53.6% 13
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 20.0% 2
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.40 13.9% 1
fc053_mixture Free Contest 53 - MIXTURE Free Contest 1.40 0.0% 0
fc074_diamond Free Contest 74 - DIAMOND Free Contest 1.40 33.3% 27
fc075_stone Free Contest 75 - STONE Free Contest 1.40 32.5% 22
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.9% 56
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1.40 34.3% 63
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 16.7% 30
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 20.8% 5
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 27.4% 37
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 20.5% 8
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1.40 28.0% 22
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1.40 15.3% 37
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 26.3% 7