Educational Segment Tree Contest - ITX2

View as PDF

Submit solution

Points: 1.50
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Educational Segment Tree Contest - Anh Nguyên
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  leduykhongngu   commented on Dec. 27, 2021, 10:11 a.m.

  Bài này có vài test bị sai giới hạn, mình đã xóa + chấm lại. Mình đã update lại test ví dụ


 • 3
  marvinthang   commented on Dec. 25, 2021, 11:21 p.m.

  sao đề bảo 1 <= m mà test ví dụ lại có m = 0 nhỉ :v


 • 1
  loi   commented on Dec. 25, 2021, 9:46 a.m.

  Anh ơi, từ test 22 trở đi có xuất hiện (K < n và K < u (m điểm dị biệt)) trong khi đề bài cho (n <= u <= K). Với cả test đề bài cũng sai. Anh nên sửa đi anh.


 • 5
  hieplpvip   commented on Dec. 21, 2021, 7:55 p.m. edited

  Mình đã sửa lại file đề theo góp ý của anh I_love_Hoang_Yen và của bạn amecara.


 • 7
  I_love_Hoang_Yen   commented on Dec. 21, 2021, 12:18 p.m.

  File đề hiện tại bị sai chỗ

  F0 = F1 = 1
  

  phải đổi thành

  F0 = 0; F1 = 1
  

 • 2
  amecara   commented on Dec. 21, 2021, 10:18 a.m.

  ơ sao tên thì là itx2 mà trong pdf lại itds1? :)