Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 26.0% 109
mbus Xe buýt OI Style 0.41 40.2% 99
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 39.3% 10
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.5% 1658
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.5% 3030
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 39.0% 142
nrs Xếp toa OI Style 1.86 60.0% 3
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 18.7% 20
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.7% 133
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.6% 2074
zabava ZABAVA OI Style 0.74 36.8% 240
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 38.9% 106
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 816
tbike Đạp xe OI Style 0.94 21.5% 43
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 10.7% 3
vnempire Đế chế OI Style 0.29 44.9% 420
voscal Đếm bi OI Style 1.01 2.0% 1
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 32.8% 683
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 17.4% 119
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 19.3% 156
cstars Đếm sao OI Style 1.01 75.0% 3
demso Đếm số OI Style 0.36 33.8% 374
bgtravel Đếm tour OI Style 1.30 23.5% 49
lqdbus Đến trường OI Style 0.91 25.4% 51
ktour Đi chơi OI Style 0.99 19.1% 23
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.0% 17
vcowflix Đi xem phim OI Style 0.05 42.1% 1460
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 11.8% 3
pvoi14_1 ĐINH GHIM OI Style 0.59 41.0% 92
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 5.7% 14
toy Đồ chơi OI Style 1.51 38.7% 8
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 42.1% 21
thmst Đồ thị nhỏ nhất của cây khung OI Style 0.60 33.2% 68
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 37.5% 34
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
c11swap Đổi chổ OI Style 0.87 47.4% 7
c11water Đọng nước OI Style 0.41 35.0% 319
cheer Động viên đàn bò OI Style 0.28 49.2% 422
damage Động đất OI Style 0.32 37.9% 277
c11post Đưa quà OI Style 1.57 28.2% 77
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 15.0% 49
nsrail Đường sắt Bắc-Nam OI Style 0.88 29.7% 10
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 42.0% 38
olp304_16_quanma Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 1 - Quân mã Olympic 30/4 0.30 25.8% 561
olp304_16_taitrong Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 2 - Tải trọng tuyến đường Olympic 30/4 0.40 63.2% 485
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - Chú tiểu chùa Hương Olympic 30/4 0.70 11.5% 86
olp304_16_aprobot Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 1 - Robot táo Olympic 30/4 0.50 0.6% 3
olp304_16_bear Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 2 - Du thám Olympic 30/4 0.60 34.0% 98
olp304_16_uav Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 3 - UAV thông minh Olympic 30/4 0.50 18.5% 67