Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 12.4% 15
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 5.0% 29
toy Đồ chơi OI Style 1.51 62.5% 5
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 28.4% 23
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 24.3% 17
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 27.1% 20
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 12.5% 4
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 21.0% 11
tpcpplar Popular ICPC 1.33 33.3% 11
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.7% 210
training IOI07 Training OI Style 1.80 54.5% 6
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.1% 53
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 40.0% 2
treat Cho kẹo hay bị phá nào OI Style 0.23 36.6% 122
treecst Tree Construction ICPC 1.25 28.1% 36
treek Tree counting ICPC 1.51 17.8% 7
treeline VOI 11 Bài 3 - Hàng cây HSG Quốc gia 0.43 25.1% 41
treenum Tree Num ICPC 0.33 64.7% 8
treepath Đường đi trên cây OI Style 0.48 52.4% 17
tres Tresnja ICPC 0.75 33.3% 10
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 21.1% 14
tribe VM 08 Bài 10 - Bộ lạc VNOI Marathon 0.48 21.8% 15
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 37.2% 13
triland Tam giác vàng OI Style 0.39 48.3% 9
triomino Triomino Game ICPC 1.00 33.3% 5
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 48.5% 28
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 3.8% 1
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
tri_ TRI ICPC 1.54 20.0% 1
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 64.6% 189
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 82.4% 8
two Lập lịch trên 2 máy ICPC 0.16 49.9% 138
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 33.8% 18
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 24.7% 140
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 100.0% 2
twosat Du lịch ICPC 0.66 39.6% 67
twoside Bộ bài hai mặt ICPC 1.33 13.3% 2
twosum Dãy 2-Sum OI Style 0.89 29.4% 376
upgranet VOI 11 Bài 6 - Nâng cấp mạng HSG Quốc gia 0.28 39.5% 257
upit Sequence queries OI Style 1.80 54.2% 17
usaco18dg_cowpatibility USACO 2018 - Dec - Gold - Cowpatibility USACO 0.90 24.7% 17
usaco18dg_dining USACO 2018 - Dec - Gold - Fine Dining USACO 1.00 45.7% 35
usaco18dg_teamwork USACO 2018 - Dec - Gold - Teamwork USACO 0.50 57.7% 101
usaco18ds_convention USACO 2018 - Dec - Silver - Convention USACO 0.20 33.7% 75
usaco19db_cowgym USACO 2019 - Dec - Bronze - Cow Gymnastics USACO 0.10 47.1% 77
usaco19db_livestock USACO 2019 - Dec - Bronze - Livestock Lineup USACO 0.10 31.5% 28
usaco19db_whereami USACO 2019 - Dec - Bronze - Where Am I? USACO 0.10 33.5% 58
usaco19dg_cowmbat USACO 2019 - Dec - Gold - Moortal Cowmbat USACO 0.50 40.3% 36