Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 43.8% 3
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1.50 11.1% 3
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1.40 85.7% 3
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1.30 60.0% 3
fc066_sumfib Free Contest 66 - SUMFIB Free Contest 0.80 50.0% 3
fc067_sixstr Free Contest 67 - SIXSTR Free Contest 0.80 33.3% 3
fc069_numberwars Free Contest 69 - NUMBERWARS Free Contest 0.80 18.2% 3
fc069_trafficjam Free Contest 69 - TRAFFICJAM Free Contest 0.80 16.0% 3
fc082_fractal Free Contest 82 - FRACTAL Free Contest 0.80 100.0% 3
fcc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 0.80 37.5% 3
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 3.0% 3
fcb010_tgd Beginner Free Contest 10 - TGD Free Contest 0.11 23.1% 3
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.80 75.0% 3
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
vnoicup22_final_e Advanced nickname suggestion system VNOI Cup 1.20 16.0% 3
ioi22_day2_circuit IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 1 - Digital Circuit International Olympiad in Informatics 1.40 22.6% 3
bedao_g10_milktea Bedao Grand Contest 10 - MILKTEA Bedao Contest 1.00 2.1% 3
icpc22_mn_m ICPC 2022 miền Nam - M: Two Specials ICPC 1.95 100.0% 3
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 2.3% 3
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 4.8% 3
bedao_g11_hiddenper Bedao Grand Contest 11 - HIDDENPER Bedao Contest 0.80 3.4% 3
bedao_g11_invesgation Bedao Grand Contest 11 - INVESTIGATION Bedao Contest 1.00 5.4% 3
ae5a1 Circular game ICPC 1.95 50.0% 2
ap Art Plagiarism ICPC 1.36 6.3% 2
assign4 Lại một bài phân việc ICPC 1.14 2.0% 2
bird Bird or not bird ICPC 0.90 21.4% 2
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 13.3% 2
coinset Set of coin ICPC 1.36 33.3% 2
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
digits88 DIGITS OI Style 0.84 2.4% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 2
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 22.2% 2
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 40.0% 2
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 33.3% 2
midas Vua Midas thích vàng ICPC 1.13 19.2% 2
mkokos KOKOS OI Style 1.00 100.0% 2
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 7.4% 2
nail Bữa tiệc ICPC 1.23 33.3% 2
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 10.0% 2
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 66.7% 2
nkdist Distance OI Style 1.95 10.0% 2
nknl2 Chuỗi hạt (Hard version) ICPC 1.38 33.3% 2
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
password Password OI Style 0.95 25.0% 2