Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vmgroup2 VM 15 Bài 12 - Phân nhóm đồ thị VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 55.0% 9
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 100.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.7% 4
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 30.0% 2
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vmpizza VM 15 Bài 04 - Pizza VNOI Marathon 1.04 25.2% 24
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 0.0% 0
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 4.3% 2
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 33.5% 89
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 100.0% 3
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 41.0% 23
vmresto VM 15 Bài 08 - Bé và bảng số VNOI Marathon 0.60 47.5% 29
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 19.3% 55
vmsalary VM 15 Bài 02 - Cây tiền lương VNOI Marathon 0.74 40.6% 61
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 5
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 14.3% 1
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 186
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 16.7% 1
vmsquare VM 15 Bài 09 - Bé và hình vuông VNOI Marathon 1.31 34.5% 7
vmst VM 14 Bài 18 - Cây khung VNOI Marathon 0.61 38.9% 86
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 37.1% 25
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsum2 VM 15 Bài 06 - Tính tổng VNOI Marathon 1.51 35.7% 5
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 62.5% 17
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 33.3% 2
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 50.0% 4
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 33.3% 1
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 51.9% 12
vmunch Gặm cỏ OI Style 0.07 39.7% 717
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 42.9% 6
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 30.5% 68
vnabor Vùng hàng xóm bò OI Style 1.60 50.0% 1