Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 18
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 53.5% 63
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
search Dãy số OI Style 0.21 42.3% 63
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 19
sec Tin mật OI Style 0.33 47.4% 333
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 56.1% 196
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 38.9% 127
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 46.7% 69
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 59.4% 49
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 34.8% 49
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 35.9% 99
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.3% 523
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.8% 1257
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.3% 1215
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.0% 350
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.3% 1041
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.0% 561
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 15.5% 156
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 19.7% 97
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 23.1% 40
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.5% 8
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 12
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 30.0% 247
setnja Setnja ICPC 0.41 23.4% 40
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 10.0% 1
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.1% 361
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.6% 94
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 35.6% 13
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.8% 69
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 53.0% 35
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
slikar Slikar ICPC 0.58 35.7% 8
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 16.3% 31
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
snad Số lượng số ICPC 0.95 32.1% 91
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.5% 229
spaceset Space settlement ICPC 0.74 100.0% 2
spanningtrees Spanning Trees Chưa phân loại 1.50 4.4% 8
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 4.9% 2
sphash Special Hashing ICPC 2.00 0.0% 0
spqueue Queue ICPC 0.94 0.0% 0
spse Space Shuttle Experiments OI Style 1.90 7.7% 4
spseq Sequences ICPC 0.18 34.7% 520