Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc078_span Free Contest 78 - SPAN Free Contest 0.80 16.7% 1
fc081_diving Free Contest 81 - DIVING Free Contest 0.80 4.8% 1
fcc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 0.80 100.0% 1
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 0.80 50.0% 1
fc103_diffstr Free Contest 103 - DIFFSTR Free Contest 0.80 3.4% 1
fct005_circus Free Contest Testing Round 5 - CIRCUS Free Contest 0.80 50.0% 1
fcb010_btower Beginner Free Contest 10 - BTOWER Free Contest 0.11 12.5% 1
fcb011_conseq Beginner Free Contest 11 - CONSEQ Free Contest 0.11 12.5% 1
fc107_barbecue Free Contest 107 - BARBECUE Free Contest 0.80 20.0% 1
fc107_ktour Free Contest 107 - KTOUR Free Contest 0.80 100.0% 1
fc108_leggo Free Contest 108 - LEGGO Free Contest 0.80 33.3% 1
fcb027_chess Beginner Free Contest 27 - CHESS Free Contest 0.11 14.3% 1
fct014_spacetravel Free Contest Testing Round 14 - SPACETRAVEL Free Contest 0.80 5.9% 1
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Chưa phân loại 1.80 50.0% 1
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Chưa phân loại 1.90 14.1% 1
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - Bài N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 66.7% 1
olp_sc21_klimit Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Dãy cùng tiến Olympic Sinh Viên 2.00 0.5% 1
olp_sc21_latsan Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Lát sàn Olympic Sinh Viên 1.95 0.2% 1
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 0.0% 0
c11game1 Trò chơi ngọt ngào ICPC 0.98 0.0% 0
c11pass Mật mã OI Style 0.86 0.0% 0
c11xu Bộ sưu tập đồng xu OI Style 1.90 0.0% 0
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
digits88 DIGITS OI Style 0.84 0.0% 0
dp Deliver pizza ICPC 1.33 0.0% 0
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 0.0% 0
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 0.0% 0
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 0.0% 0
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 0.0% 0
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 0.0% 0
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 0.0% 0
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 0.0% 0
kenre Kén rể OI Style 1.27 0.0% 0
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 0.0% 0