Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.6% 1593
nkmobile IOI01 Mobiles OI Style 0.23 58.5% 143
fc036_countingsheep Free Contest 36 - COUNTINGSHEEP Free Contest 0.35 58.5% 22
fc094_lucky Free Contest 94 - LUCKY Free Contest 0.50 58.5% 355
mele3 MELE3 ICPC 0.44 58.5% 43
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 58.5% 225
fcb030_strin Beginner Free Contest 30 - STRIN Free Contest 0.13 58.5% 123
icpc23_mt_f ICPC 2023 miền Trung - F: Milk Tea ICPC 0.40 58.4% 120
bedao_r16_c Bedao Regular Contest 16 - Đá thủ Bedao Contest 0.30 58.4% 700
bedao_m02_delgcd Bedao Mini Contest 02 - DELGCD Bedao Contest 0.15 58.4% 94
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.2% 724
nkdivseq Dãy chia hết OI Style 0.08 58.1% 410
fcb047_selfdiv Beginner Free Contest 47 - SELFDIV Free Contest 0.20 58.1% 500
c11lock Ổ khóa đặc biệt OI Style 0.43 58.1% 17
fc059_ladder Free Contest 59 - LADDER Free Contest 0.50 58.1% 101
fcb007_graduation Beginner Free Contest 7 - GRADUATION Free Contest 0.10 58.1% 12
fct006_vuonhoa Free Contest Testing Round 6 - VUONHOA Free Contest 0.50 58.1% 83
ltpmseq Tìm xâu ICPC 0.16 58.0% 374
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 57.9% 102
fcb029_difnple Beginner Free Contest 29 - DIFNPLE Free Contest 0.06 57.9% 1190
fcb021_coupon Beginner Free Contest 21 - COUPON Free Contest 0.10 57.9% 9
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.28 57.8% 556
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 57.8% 67
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 57.7% 6
fct055_dicegame Free Contest Testing Round 55 - DICEGAME Free Contest 0.70 57.7% 120
fcb042_ott Beginner Free Contest 42 - OTT Free Contest 0.20 57.7% 649
fc147_cowherd Free Contest 147 - COWHERD Free Contest 0.70 57.7% 53
hp_thpt_21_a HSG THPT Hải Phòng 2021 - Bài 1 HSG Tỉnh/Thành phố 0.01 57.7% 1440
fct046_bcount Free Contest Testing Round 46 - BCOUNT Free Contest 0.70 57.6% 485
bonus VOI 11 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.07 57.6% 1681
fct035_ranking Free Contest Testing Round 35 - RANKING Free Contest 0.70 57.6% 531
fc022_lotarie Free Contest 22 - LOTARIE Free Contest 0.50 57.6% 148
fct010_fish Free Contest Testing Round 10 - FISH Free Contest 0.94 57.5% 40
fct042_count2 Free Contest Testing Round 42 - COUNT2 Free Contest 0.70 57.5% 25
ivana Trò chơi vòng số ICPC 0.39 57.5% 55
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 57.4% 1024
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 57.3% 651
fc123_balls Free Contest 123 - BALLS Free Contest 0.17 57.3% 407
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.2% 2046
fct028_socola Free Contest Testing Round 28 - SOCOLA Free Contest 0.70 57.2% 256
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 57.1% 4
tri_ TRI ICPC 1.54 57.1% 8
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 57.1% 28
fc011_wordpow Free Contest 11 - WORDPOW Free Contest 0.50 57.1% 8
fc027_gears Free Contest 27 - GEARS Free Contest 0.50 57.1% 4
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.1% 3179
chain2 Chuỗi từ OI Style 0.27 57.1% 696
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 57.1% 88
fcb020_midterm Beginner Free Contest 20 - MIDTERM Free Contest 0.10 57.0% 49