Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
hspc14i Chơi nhảy ICPC 0.31 58.2% 84
vbgrass Bãi cỏ ngon nhất OI Style 0.06 58.2% 618
fct038_square Free Contest Testing Round 38 - SQUARE Free Contest 0.70 58.2% 199
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.1% 388
ads Quảng cáo ICPC 0.14 58.1% 714
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 58.1% 32
fcb037_bwtree Beginner Free Contest 37 - BWTREE Free Contest 0.20 58.1% 199
mse07b Double Queue ICPC 0.28 58.1% 120
fc132_yuuka Free Contest 132 - YUUKA Free Contest 1.10 58.1% 18
fc126_knumber Free Contest 126 - K-NUMBER Free Contest 0.50 58.0% 73
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 58.0% 42
fct012_roadrail Free Contest Testing Round 12 - ROADRAIL Free Contest 0.80 58.0% 25
atcoder_dp_j Atcoder Educational DP Contest J - Sushi Atcoder 0.50 58.0% 148
mchaos Chaos Strings ICPC 0.33 58.0% 44
fc111_palincount Free Contest 111 - PALINCOUNT Free Contest 0.31 57.9% 61
atcoder_dp_c Atcoder Educational DP Contest C - Vacation Atcoder 0.25 57.9% 1819
atcoder_dp_h Atcoder Educational DP Contest H - Grid 1 Atcoder 0.20 57.9% 1149
fcb015_char Beginner Free Contest 15 - CHAR Free Contest 0.05 57.9% 718
lsea Vùng biển của Lulu OI Style 1.19 57.9% 9
fc054_doikhang Free Contest 54 - DOIKHANG Free Contest 1.31 57.9% 15
fc130_merge Free Contest 130 - MERGE Free Contest 0.50 57.8% 93
snseq Dãy số ICPC 0.35 57.7% 11
usaco19ds_moobuzz USACO 2019 - Dec - Silver - MooBuzz USACO 0.10 57.7% 25
fct032_bquery2 Free Contest Testing Round 32 - BQUERY2 Free Contest 0.70 57.6% 31
fc017_mowlawn Free Contest 17 - MOWLAWN Free Contest 0.50 57.5% 55
fct027_5_perlis Free Contest Testing Round 27.5 - PERLIS Free Contest 0.70 57.5% 79
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC 0.34 57.5% 65
nkflow Luồng cực đại trên mạng OI Style 0.15 57.3% 503
fct041_ribgame Free Contest Testing Round 41 - RIBGAME Free Contest 0.70 57.3% 71
brtree Bread Tree ICPC 0.75 57.1% 3
catalan Dãy số Catalan ICPC 0.15 57.1% 147
stock Thị trường chứng khoán OI Style 1.54 57.1% 26
fc087_sigra Free Contest 87 - SIGRA Free Contest 0.50 57.1% 11
bedao_g04_refi Bedao Grand Contest 04 - REFI Bedao Contest 0.90 57.1% 22
fc_hwc_r4_segment Happy Wedding Contest - Round 4 - SEGMENT Free Contest 0.80 57.1% 4
fc068_seqab Free Contest 68 - SEQAB Free Contest 0.80 57.1% 26
fcb038_hacknet Beginner Free Contest 38 - HACKNET Free Contest 0.20 57.1% 431
fct033_absmax Free Contest Testing Round 33 - ABSMAX Free Contest 0.70 57.0% 465
fc075_range Free Contest 75 - RANGE Free Contest 1.05 56.8% 25
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 56.7% 183
bintree Duyệt cây nhị phân OI Style 0.43 56.7% 28
cijevi Cijevi ICPC 0.43 56.7% 14
c11rooks Hai quân xe OI Style 0.46 56.6% 29
icpc22_mt_e ICPC 2022 miền Trung - E: Birthday Cake ICPC 0.50 56.6% 54
fc020_accepted Free Contest 20 - ACCEPTED Free Contest 0.50 56.6% 193
ivana Trò chơi vòng số ICPC 0.39 56.6% 39
qbsort Sắp xếp các viên bi ICPC 0.89 56.5% 22
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 56.5% 10
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
fc104_fsum Free Contest 104 - FSUM Free Contest 0.80 56.4% 20