Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
tbike Đạp xe OI Style 0.94 14.4% 17
fc080_divquery Free Contest 80 - DIVQUERY Free Contest 0.80 14.4% 16
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 14.4% 11
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 14.3% 1
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 14.3% 3
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
fc003_bcl Free Contest 3 - BCL Free Contest 0.50 14.3% 3
fc037_nice Free Contest 37 - NICE Free Contest 1.20 14.3% 2
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 14.3% 4
pagain Lại là số nguyên tố ICPC 0.29 14.3% 62
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 14.2% 11
nkset Dãy số OI Style 1.82 14.1% 22
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Chưa phân loại 1.90 14.1% 1
bedao_r08_negiko Bedao Regular Contest 08 - NEGIKO Bedao Contest 0.30 14.1% 161
vnuoi22_post VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Post VNUOI 1.00 14.1% 66
icpc21_beta_k ICPC Practice Contest 2021 - KOVID-21 ICPC 1.00 14.0% 35
ktour Đi chơi OI Style 0.99 14.0% 12
qbmarket VOI 07 Bài 2 - Siêu thị may mắn HSG Quốc gia 1.33 14.0% 60
fcb047_subset Beginner Free Contest 47 - SUBSET Free Contest 0.20 14.0% 33
assassin Assassin Creed OI Style 1.51 14.0% 10
vnoicup22_r2_b Sale VNOI Cup 0.60 14.0% 150
fc121_defense Free Contest 121 - DEFENSE Free Contest 0.50 13.9% 5
bedao_r02_8rooks Bedao Regular Contest 02 - 8ROOKS Bedao Contest 0.50 13.9% 30
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.40 13.9% 1
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 13.9% 35
fc109_swap Free Contest 109 - SWAP Free Contest 0.80 13.9% 76
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 13.8% 4
lqdgrape Trồng nho 2 ICPC 1.57 13.8% 7
bedao_r05_carray Bedao Regular Contest 05 - CARRAY Bedao Contest 0.30 13.7% 121
fc100_champion Free Contest 100 - CHAMPION Free Contest 1.33 13.7% 6
fc069_calsum Free Contest 69 - CALSUM Free Contest 0.80 13.6% 80
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 13.6% 29
icpc22_mb_l ICPC 2022 miền Bắc - L: SCTAB ICPC 0.70 13.5% 34
khistory Học sử OI Style 0.82 13.5% 38
landk Mua đất OI Style 1.48 13.5% 11
bedao_r12_xorperm Bedao Regular Contest 12 - XORPERM Bedao Contest 0.60 13.5% 5
bedao_g09_rectangle Bedao Grand Contest 09 - RECTANGLE Bedao Contest 0.90 13.4% 19
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 13.4% 19
bedao_m03_greedy Bedao Mini Contest 03 - GREEDY Bedao Contest 0.15 13.4% 9
fc143_ipath Free Contest 143 - IPATH Free Contest 0.70 13.4% 13
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 13.4% 46
carpet Trải thảm đỏ ICPC 1.29 13.3% 2
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 13.3% 6
fc022_rook2 Free Contest 22 - ROOK2 Free Contest 0.50 13.3% 2
fc108_dpc7 Free Contest 108 - DPC7 Free Contest 0.80 13.3% 25
bedao_m13_exam Bedao Mini Contest 13 - EXAM Bedao Contest 0.10 13.3% 306
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 13.3% 56
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.3% 3