Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
c11pf Dãy số hoàn hảo OI Style 0.56 75.0% 6
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 75.0% 3
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 75.0% 6
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 75.0% 5
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
vcrisis Thảm kịch ở nông trang OI Style 0.99 75.0% 3
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 75.0% 3
fc017_roads Free Contest 17 - ROADS Free Contest 0.50 75.0% 3
fc062_delbox Free Contest 62 - DELBOX Free Contest 0.57 75.0% 3
fc066_gcdquery Free Contest 66 - GCDQUERY Free Contest 0.80 75.0% 5
fc122_scount Free Contest 122 - SCOUNT Free Contest 0.80 75.0% 3
fc132_yuuka Free Contest 132 - YUUKA Free Contest 1.10 75.0% 9
fct010_product Free Contest Testing Round 10 - PRODUCT Free Contest 0.10 74.4% 276
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 74.3% 137
fc097_bquery2 Free Contest 97 - BQUERY2 Free Contest 0.50 74.1% 19
fcb022_perlis Beginner Free Contest 22 - PERLIS Free Contest 0.10 74.1% 18
fct028_arbore Free Contest Testing Round 28 - ARBORE Free Contest 0.70 74.1% 19
kvip Very Important People OI Style 0.91 73.9% 15
fct016_warp Free Contest Testing Round 16 - WARP Free Contest 1.26 73.8% 26
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 73.2% 263
fcb034_socmed Beginner Free Contest 34 - SOCMED Free Contest 0.10 73.1% 170
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 73.1% 17
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 73.0% 42
fc073_exam Free Contest 73 - EXAM Free Contest 0.30 72.8% 101
fcb008_maxdiff Beginner Free Contest 8 - MAXDIFF Free Contest 0.05 72.8% 395
fcb015_mdist Beginner Free Contest 15 - MDIST Free Contest 0.08 72.8% 140
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 72.7% 7
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 72.7% 6
fc009_arbore Free Contest 9 - ARBORE Free Contest 0.50 72.7% 8
fc089_linecity Free Contest 89 - LINECITY Free Contest 0.33 72.7% 16
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 72.7% 142
mblast BLAST ICPC 0.18 72.6% 86
fcb022_minrect Beginner Free Contest 22 - MINRECT Free Contest 0.10 72.3% 193
nktest Kiểm tra chương trình OI Style 0.68 72.2% 24
fc095_strop Free Contest 95 - STROP Free Contest 0.50 72.2% 13
fc104_matrix Free Contest 104 - MATRIX Free Contest 0.80 72.2% 168
c11comp Quản lí công ty 2 OI Style 0.95 72.1% 36
fc119_noel Free Contest 119 - NOEL Free Contest 0.50 72.0% 13
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 71.8% 24
fcb012_product Beginner Free Contest 12 - PRODUCT Free Contest 0.11 71.6% 261
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 71.4% 10
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
vmtown VM 15 Bài 10 - Thành phố cổ VNOI Marathon 1.43 71.4% 5
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 71.4% 14
fc014_ball Free Contest 14 - BALL Free Contest 0.50 71.4% 5
olp304_16_bear Olympic 30/4 2016 - Khối 11 - Bài 2 - DU THÁM Olympic 30/4 0.60 71.4% 5
lott Xổ số ICPC 0.32 71.0% 19
latgach2 Lát gạch 2 ICPC 0.57 70.6% 9
mminper Minimum Permutation ICPC 0.71 70.6% 12
fct006_lcmlimit Free Contest Testing Round 6 - LCMLIMIT Free Contest 0.50 70.6% 22