Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 35.9% 64
svada Svada ICPC 0.67 24.3% 6
swapb Hoán đổi OI Style 0.93 35.0% 11
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 0.0% 0
tbike Đạp xe OI Style 0.94 15.2% 19
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
tconcert Buổi hòa nhạc OI Style 1.11 12.0% 6
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 0.0% 0
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 14.3% 1
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 24.0% 152
tgpascal TGPASCAL ICPC 1.14 58.0% 42
three Mạng 3 đỉnh OI Style 1.00 22.7% 10
thsl Slitherlink OI Style 1.95 12.7% 5
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 35.3% 40
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 26.1% 23
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 38.3% 11
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 62.5% 5
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.6% 9
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.3% 43
toy Đồ chơi OI Style 1.51 41.2% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 26.7% 28
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 15.9% 25
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 22
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 12.5% 4
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 22.2% 12
tpcpplar Popular ICPC 1.33 35.1% 12
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.1% 63
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2
treecst Tree Construction ICPC 1.25 27.8% 39
treek Tree counting ICPC 1.51 17.2% 9
tres Tresnja ICPC 0.75 33.3% 10
trezor Trezor ICPC 1.29 40.0% 2
tri_ TRI ICPC 1.54 40.0% 4
triangle Diện tích các tam giác vuông cân ICPC 0.74 17.9% 17
tricir Tam giác vuông trên vòng tròn ICPC 0.62 33.3% 14
triomino Triomino Game ICPC 1.00 33.3% 5
triphp Chuyến đi ngắn nhất OI Style 0.69 50.0% 31
tripod Kiềng ba chân ICPC 1.07 6.4% 6
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
twist Twist and whirl - want to cheat ICPC 1.20 69.0% 13
twoblack Hai Ô Đen ICPC 0.61 37.1% 28
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.2% 156
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 100.0% 2
twosat Du lịch ICPC 0.66 36.2% 77