Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
dp Deliver pizza ICPC 1.33 75.0% 3
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 75.0% 6
nkcnt2 Em tập đếm 2 OI Style 0.82 75.0% 3
nkrtest Thử nghiệm Robot OI Style 1.43 75.0% 2
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 75.0% 3
fc025_brocard Free Contest 25 - BROCARD Free Contest 0.50 75.0% 3
fc035_rational Free Contest 35 - RATIONAL Free Contest 0.97 75.0% 33
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 75.0% 355
fct021_dna Free Contest Testing Round 21 - DNA Free Contest 0.50 75.0% 616
fcb047_five Beginner Free Contest 47 - FIVE Free Contest 0.20 75.3% 696
fc095_strop Free Contest 95 - STROP Free Contest 0.50 75.6% 31
geo_o Kiểm tra điểm thuộc đường thẳng Educational 0.10 75.6% 364
dtl23_e Piccôlô và Phép Thuật của Frieza Dytechlab 1.00 75.8% 82
fct050_sumpart Free Contest Testing Round 50 - SUMPART Free Contest 0.70 75.8% 871
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 76.2% 14
fct034_sibice Free Contest Testing Round 34 - SIBICE Free Contest 0.70 76.4% 673
mtele Tele Broadcast ICPC 1.38 76.5% 7
fct028_arbore Free Contest Testing Round 28 - ARBORE Free Contest 0.70 76.7% 41
bedao_g07_magic Bedao Grand Contest 07 - MAGIC Bedao Contest 0.90 76.9% 9
fcb034_abcsum Beginner Free Contest 34 - ABCSUM Free Contest 0.10 77.1% 982
fct026_inv2x Free Contest Testing Round 26 - INV2X Free Contest 0.70 77.2% 953
fc077_delpalin Free Contest 77 - DELPALIN Free Contest 0.80 77.4% 46
fc097_bquery2 Free Contest 97 - BQUERY2 Free Contest 0.50 77.6% 37
fc083_lamest Free Contest 83 - LAMEST Free Contest 0.50 77.8% 7
fct041_maxdiff Free Contest Testing Round 41 - MAXDIFF Free Contest 0.50 77.9% 546
fc068_build Free Contest 68 - BUILD Free Contest 0.64 78.0% 43
fcb016_dsum Beginner Free Contest 16 - DSUM Free Contest 0.10 78.7% 903
fc110_orandarray Free Contest 110 - ORANDARRAY Free Contest 0.50 79.1% 29
fc041_medicine Free Contest 41 - MEDICINE Free Contest 0.16 79.4% 253
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 79.4% 78
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0.20 79.5% 491
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0.15 80.0% 365
fc030_lawrence Free Contest 30 - LAWRENCE Free Contest 0.50 80.0% 61
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 80.0% 8
bedao_g04_nand Bedao Grand Contest 04 - NAND Bedao Contest 0.90 80.0% 10
icpc20_regional_h ICPC 2020 vòng Regional - H: Hexagon Coloring ICPC 1.70 80.0% 4
icpc19_regional_f ICPC 2019 vòng Regional - F: Fair Bandwidth Sharing ICPC 1.50 80.0% 4
fct014_minrect Free Contest Testing Round 14 - MINRECT Free Contest 0.13 80.4% 856
fcb008_avg3num Beginner Free Contest 8 - AVG3NUM Free Contest 0.05 80.6% 1634
fcb017_cgame Beginner Free Contest 17 - CGAME Free Contest 0.10 81.0% 734
fc084_dna Free Contest 84 - DNA Free Contest 0.50 81.2% 337
fcb025_gfriend Beginner Free Contest 25 - GFRIEND Free Contest 0.10 81.2% 647
fcb022_inv2x Beginner Free Contest 22 - INV2X Free Contest 0.10 81.3% 414
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 81.8% 8
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0.20 82.2% 295
fcb046_fences Beginner Free Contest 46 - FENCES Free Contest 0.20 82.2% 995
fc016_sibice Free Contest 16 - SIBICE Free Contest 0.50 82.3% 430
mcityhal Repair City Hall ICPC 0.14 82.4% 74
fct020_xortable Free Contest Testing Round 20 - XORTABLE Free Contest 0.50 82.8% 327
fct008_avg3num Free Contest Testing Round 8 - AVG3NUM Free Contest 0.11 83.2% 595