Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
fc086_rrace Free Contest 86 - RRACE Free Contest 1.39 50.0% 2
fc094_seqop Free Contest 94 - SEQOP Free Contest 0.50 50.0% 2
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 50.0% 1
fcb016_nytravel Beginner Free Contest 16 - NYTRAVEL Free Contest 0.10 50.0% 49
fcb017_kstrpow Beginner Free Contest 17 - KSTRPOW Free Contest 0.10 50.0% 154
fcb021_coupon Beginner Free Contest 21 - COUPON Free Contest 0.10 50.0% 7
bedao_g01_distr Bedao Grand Contest 01 - DISTR Bedao Contest 0.90 50.0% 25
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 50.0% 10
fcc2018_fliprow Free Contest Cup 2018 - FLIPROW Free Contest 0.80 50.0% 1
fct005_fibbox Free Contest Testing Round 5 - FIBBOX Free Contest 0.80 50.0% 7
fct005_circus Free Contest Testing Round 5 - CIRCUS Free Contest 0.80 50.0% 1
fc104_defense Free Contest 104 - DEFENSE Free Contest 0.80 50.0% 2
fc105_distsum Free Contest 105 - DISTSUM Free Contest 0.80 50.0% 69
fc_4years_qualarea Free Contest 4 Years - QUALAREA Free Contest 0.80 50.0% 2
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
fcb044_bbox Beginner Free Contest 44 - BBOX Free Contest 0.20 50.0% 48
ioi22_day2_islands IOI 2022 - Ngày 2 - Bài 3 - Thousands Islands International Olympiad in Informatics 1.80 50.0% 4
fc142_functions Free Contest 142 - FUNCTIONS Free Contest 0.70 50.0% 29
atcoder_dp_k Atcoder Educational DP Contest K - Stones Atcoder 0.50 50.1% 629
fcb010_bigger Beginner Free Contest 10 - BIGGER Free Contest 0.11 50.2% 272
ant VM 08 Bài 08 - Kiến VNOI Marathon 0.20 50.2% 121
fct016_cprefix Free Contest Testing Round 16 - CPREFIX Free Contest 0.80 50.3% 83
cond Quan hệ ICPC 0.16 50.3% 140
nkbm Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía OI Style 0.16 50.3% 222
atcoder_dp_u Atcoder Educational DP Contest U - Grouping Atcoder 0.35 50.4% 199
bedao_g01_kprime Bedao Grand Contest 01 - KPRIME Bedao Contest 0.90 50.4% 192
nkminers IOI07 Miners OI Style 0.63 50.5% 40
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 50.6% 42
fc124_stevestring Free Contest 124 - STEVESTRING Free Contest 1.18 50.6% 70
fcb029_prefix Beginner Free Contest 29 - PREFIX Free Contest 0.05 50.7% 580
atcoder_dp_a Atcoder Educational DP Contest A - Frog 1 Atcoder 0.10 50.7% 1939
bedao_g10_event Bedao Grand Contest 10 - EVENT Bedao Contest 0.40 50.8% 302
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 50.8% 49
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 50.9% 190
fc019_stones Free Contest 19 - STONES Free Contest 0.50 51.0% 14
wcalc Tính sai OI Style 0.21 51.0% 79
pwalk Dạo chơi đồng cỏ OI Style 0.13 51.0% 595
fc125_fear Free Contest 125 - FEAR Free Contest 1.02 51.0% 38
fct010_fish Free Contest Testing Round 10 - FISH Free Contest 0.80 51.2% 20
fct011_absmin Free Contest Testing Round 11 - ABSMIN Free Contest 0.80 51.2% 315
atcoder_dp_x Atcoder Educational DP Contest X - Tower Atcoder 1.25 51.2% 174
fct013_areasum Free Contest Testing Round 13 - AREASUM Free Contest 0.80 51.2% 38
mink Huyền thoại Lục Vân Tiên ICPC 0.08 51.3% 797
pvhoi2_clcs PVHOI 2.0 - Bài 1 - Chất lượng cuộc sống GSPVH 0.50 51.3% 187
fc131_travel Free Contest 131 - TRAVEL Free Contest 1.10 51.3% 34
fct019_palincount Free Contest Testing Round 19 - PALINCOUNT Free Contest 0.50 51.3% 120
fcb011_hcn Beginner Free Contest 11 - HCN Free Contest 0.11 51.4% 34
fc142_knight Free Contest 142 - KNIGHT Free Contest 0.70 51.4% 370
fct006_vuonhoa Free Contest Testing Round 6 - VUONHOA Free Contest 0.50 51.4% 51
olp_kc20_cows Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Chăn bò Olympic Sinh Viên 0.40 51.4% 950