Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▾
fc069_numberwars Free Contest 69 - NUMBERWARS Free Contest 0.86 25.0% 6
bedao_r04_loglcm Bedao Regular Contest 04 - LOG LCM Bedao Contest 0.60 4.6% 6
bedao_r09_distinct Bedao Regular Contest 09 - DISTINCT Bedao Contest 1.50 11.4% 6
icpc22_mn_m ICPC 2022 miền Nam - M: Two Specials ICPC 1.95 100.0% 6
bedao_g12_electric Bedao Grand Contest 12 - ELECTRIC Bedao Contest 0.80 13.3% 6
trie_shortcode Lặp tên Educational 0.01 2.5% 6
icpc20_national_k ICPC 2020 vòng Quốc gia: Bài K ICPC 0.50 37.5% 6
icpc20_regional_c ICPC 2020 vòng Regional: Bài C ICPC 0.50 42.9% 6
ioi23_day2_overtaking IOI 2023 - Day 2 - Task 2 - Overtaking International Olympiad in Informatics 1.50 17.6% 6
bwgame Trò chơi đen trắng ICPC 1.00 16.1% 5
c11cir Những hình tròn OI Style 0.87 23.1% 5
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 35.7% 5
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 83.3% 5
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 11.1% 5
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 46.7% 5
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 5
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 54.5% 5
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 35.3% 5
kamion KAMION OI Style 1.67 24.2% 5
lscsc Cấp số cộng ICPC 0.77 26.3% 5
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 71.4% 5
mse08g Another Lucky Numbers ICPC 0.86 35.3% 5
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 13.2% 5
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
nkgshow Thử tài trí nhớ OI Style 0.98 55.6% 5
pbir IOI05 Birthday OI Style 1.29 50.0% 5
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 63.6% 5
restr Nhà hàng 5 sao OI Style 1.51 38.5% 5
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 40.0% 5
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 47.6% 5
tri_ TRI ICPC 1.54 45.5% 5
tworeg Hai phép gán ICPC 1.14 35.7% 5
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 47.6% 5
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 21.4% 5
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 25.0% 5
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 14.9% 5
thasc Vòng tròn nhị phân OI Style 0.40 13.5% 5
fc020_barons Free Contest 20 - BARONS Free Contest 0.50 25.0% 5
fc025_balldrop Free Contest 25 - BALLDROP Free Contest 0.50 20.0% 5
fc026_010101 Free Contest 26 - 010101 Free Contest 0.50 26.9% 5
fc027_hacker Free Contest 27 - HACKER Free Contest 0.50 48.6% 5
fc039_cactus Free Contest 39 - CACTUS Free Contest 1.18 20.0% 5
fc046_delcol Free Contest 46 - DELCOL Free Contest 0.94 28.0% 5
fc056_nenbit Free Contest 56 - NENBIT Free Contest 0.50 28.6% 5
fc060_cross Free Contest 60 - CROSS Free Contest 0.94 31.8% 5
fc092_hyvong Free Contest 92 - HYVONG Free Contest 0.59 62.5% 5
fc2018_purple Free Contest Cup 2018 - PURPLE Free Contest 0.50 30.0% 5
fc094_car Free Contest 94 - CAR Free Contest 0.50 25.0% 5
fc097_aq Free Contest 97 - AQ Free Contest 0.50 10.7% 5