Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 10.4% 42
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 75.0% 3
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 64.0% 15
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 14.4% 17
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 30.0% 3
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 8.3% 13
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 23.8% 134
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.6% 13
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 29.2% 158
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.6% 4
voi17_bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.2% 281
voi17_fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.6% 474
voi17_highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 21.7% 48
voi17_metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.2% 379
voi17_qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 10.1% 88
voi17_virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.3% 429
voi18_blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.0% 106
voi18_bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 29.5% 310
voi18_queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.9% 375
voi18_robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.2% 232
voi18_sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.0% 59
voi18_specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 34.2% 327
voi20_bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.8% 836
voi20_building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 18.6% 230
voi20_bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 8.0% 183
voi20_equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.5% 55
voi20_light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 22.4% 350
voi20_stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.5% 79
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 28.1% 70
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 24.5% 23
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 8.0% 2
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 16.3% 27
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 30.2% 56
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.9% 28
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 20.0% 1
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 33.9% 34
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 33.3% 5
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 53.6% 10
voscal Đếm bi OI Style 1.01 2.0% 1
voscomps Connected Components OI Style 1.60 22.1% 150
voscun CUNNING OI Style 1.23 21.8% 43
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 19.7% 28
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 14.8% 30
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 10.7% 3
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 19.6% 14
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 36.7% 8
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 3.8% 1
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 13.0% 21
vospow Độ bá đạo của đội hình OI Style 1.67 5.7% 14