Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 33.3% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 5.9% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 14.3% 1
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 3.1% 1
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 33.3% 1
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
pk11e Queen Game ICPC 1.67 4.3% 1
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 3.8% 1
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 2.5% 1
subd Nợ báo cáo OI Style 1.36 6.7% 1
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 50.0% 1
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 14.3% 1
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 16.7% 1
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 1
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 1
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 50.0% 1
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
voscal Đếm bi OI Style 1.01 9.1% 1