Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
stargate Stargates ICPC 1.86 40.0% 2
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 100.0% 2
tcocolor Bảng màu OI Style 1.63 28.6% 2
teleport Dịch chuyển tức thời ICPC 0.62 25.0% 2
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 10.5% 2
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 50.0% 2
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 66.7% 2
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 66.7% 2
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 2
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 6.5% 2
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 33.3% 2
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 11.1% 2
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 66.7% 2
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 33.3% 2
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 8.0% 2
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 16.7% 2
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 7.4% 2
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 15.4% 2
fc009_delivery2 Free Contest 9 - DELIVERY2 Free Contest 0.50 11.1% 2
fc010_justinbieber Free Contest 10 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 14.3% 2
fct002_cardgame Free Contest Testing Round 2 - CARDGAME Free Contest 0.50 6.5% 2
fct002_diamond Free Contest Testing Round 2 - DIAMOND Free Contest 0.50 50.0% 2
fc022_rook2 Free Contest 22 - ROOK2 Free Contest 0.50 10.8% 2
fc023_lightson Free Contest 23 - LIGHTSON Free Contest 0.50 8.3% 2
fc030_greetings Free Contest 30 - GREETINGS Free Contest 0.50 28.6% 2
fc031_autocorrect Free Contest 31 - AUTOCORRECT Free Contest 0.50 20.0% 2
fc033_baking Free Contest 33 - BAKING Free Contest 0.50 100.0% 2
fc033_geese Free Contest 33 - GEESE Free Contest 0.50 40.0% 2
fc034_shprob Free Contest 34 - SHPROB Free Contest 0.50 50.0% 2
fc038_translate Free Contest 38 - TRANSLATE Free Contest 0.50 7.7% 2
fc039_xor Free Contest 39 - XOR Free Contest 1.47 6.7% 2
fc062_connect Free Contest 62 - CONNECT Free Contest 1.40 25.0% 2
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 100.0% 2
fcb014_art Beginner Free Contest 14 - ART Free Contest 0.47 6.9% 2
fct006_slpnum Free Contest Testing Round 6 - SLPNUM Free Contest 0.50 50.0% 2
fc_fyt_day2_divided Free Contest FYT Code Cup - Ngày 2 - DIVIDED Free Contest 0.50 50.0% 2
fc121_fish Free Contest 121 - FISH Free Contest 0.50 5.4% 2
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1.40 13.5% 2
fc103_relationship Free Contest 103 - RELATIONSHIP Free Contest 0.80 4.2% 2
fc_4years_avgrank Free Contest 4 Years - AVGRANK Free Contest 0.80 33.3% 2
icpc21_beta_g ICPC Practice Contest 2021 - G: Garden ICPC 1.50 7.4% 2
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 4.4% 2
icpc21_mn_n ICPC 2021 miền Nam - N: From Mars to Saturn ICPC 1.60 27.3% 2
bedao_m10_wall Bedao Mini Contest 10 - WALL Bedao Contest 1.50 4.1% 2
vnoicup22_final_g Lower envelope VNOI Cup 1.60 3.9% 2
icpc22_mt_m ICPC 2022 miền Trung - M: Binary ICPC 1.80 5.7% 2