Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
fct002_2_lights Free Contest Testing Round 2.2 - LIGHTS Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_mindist Free Contest Testing Round 2.2 - MINDIST Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_tree Free Contest Testing Round 2.2 - TREE Free Contest 0.80 0.0% 0
fct002_2_tamtam Free Contest Testing Round 2.2 - TAMTAM Free Contest 0.80 0.0% 0
fc082_cc Free Contest 82 - CC Free Contest 0.80 0.0% 0
fc103_relationship Free Contest 103 - RELATIONSHIP Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_khobau Free Contest Testing Round 5 - KHOBAU Free Contest 0.80 0.0% 0
fct005_cut Free Contest Testing Round 5 - CUT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc105_wdefend Free Contest 105 - WDEFEND Free Contest 0.80 0.0% 0
fc106_cinversion Free Contest 106 - CINVERSION Free Contest 0.80 0.0% 0
fc108_lcms Free Contest 108 - LCMS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_greengrocer Free Contest 109 - GREENGROCER Free Contest 0.80 0.0% 0
fc109_sumsubsets Free Contest 109 - SUMSUBSETS Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_treegame Free Contest 4 Years - TREEGAME Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_hill Free Contest 4 Years - HILL Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_delrect Free Contest 4 Years - DELRECT Free Contest 0.80 0.0% 0
fc_4years_avgrank Free Contest 4 Years - AVGRANK Free Contest 0.80 0.0% 0
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Chưa phân loại 1.70 0.0% 0
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
fcc2021_xquang Free Contest Cup 2021 - XQUANG Free Contest 0.70 0.0% 0
icpc21_mb_g ICPC 2021 miền Bắc - Bài G: Rounded Convex Hull ICPC 2.00 0.0% 0
vnuoi22_query VNU OLYMPIAD INFORMATICS 2022 - Query VNUOI 1.00 0.0% 0
fcc2022q1_keyboard Free Contest Cup 2022 Q1 - KEYBOARD Free Contest 0.70 0.0% 0
fcc2022q2_essay Free Contest Cup 2022 Q2 - ESSAY Free Contest 0.70 0.0% 0
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bird Bird or not bird ICPC 0.90 20.0% 1
bnmt Binary Matrix ICPC 1.90 5.9% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
bus_ Tuyến xe buýt ICPC 1.57 25.0% 1
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 33.3% 1
cavli Cavli ICPC 1.57 25.0% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 9.1% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 7.7% 1
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 1
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 33.3% 1
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
izbori IZBORI ICPC 1.63 66.7% 1
kamion KAMION OI Style 1.67 33.3% 1
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1