Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC ▴
icpc19_national_i ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài I ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_national_j ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài J ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_b ICPC 2019 vòng Regional: Bài B ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_c ICPC 2019 vòng Regional: Bài C ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_d ICPC 2019 vòng Regional: Bài D ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_e ICPC 2019 vòng Regional: Bài E ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_f ICPC 2019 vòng Regional: Bài F ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_g ICPC 2019 vòng Regional: Bài G ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_h ICPC 2019 vòng Regional: Bài H ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_i ICPC 2019 vòng Regional: Bài I ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_j ICPC 2019 vòng Regional: Bài J ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_k ICPC 2019 vòng Regional: Bài K ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_regional_l ICPC 2019 vòng Regional: Bài L ICPC 1.00 0.0% 0
icpc19_national_l ICPC 2019 vòng Quốc gia: Bài L ICPC 1.00 0.0% 0
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 14.3% 1
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
c11bch Bộ chỉ huy OI Style 1.51 11.1% 1
c11nhl Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh OI Style 1.01 9.1% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 5.9% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
graycode Gray Code OI Style 1.38 14.3% 1
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
kkkct2 Counting Triangles 2 ICPC 0.87 16.7% 1
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 1
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 1
moebius Moebius ICPC 1.95 20.0% 1
mul2com Binary multiplication ICPC 1.14 33.3% 1
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 100.0% 1
qbfirewk VOI 05 Bài 2 - Pháo hoa HSG Quốc gia 2.00 3.8% 1
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
qulnum Số không may mắn ICPC 1.54 100.0% 1
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 10.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 1