Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
move12 VOI 12 Bài 3 - Điều động HSG Quốc gia 0.45 36.9% 160
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 27.1% 133
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 22.5% 184
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 30.5% 90
bonus13 VOI 13 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.44 31.1% 135
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.9% 69
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 30.5% 228
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 55.1% 216
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.9% 52
organ VOI 13 Bài 6 - Sản xuất đồ chơi HSG Quốc gia 0.96 20.0% 32
minroad VOI 14 Bài 1 - Con đường Tùng Trúc HSG Quốc gia 0.30 38.6% 583
lcs2x VOI 14 Bài 2 - Dãy con chung bội hai dài nhất HSG Quốc gia 0.72 18.8% 330
aznet VOI 14 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.36 25.7% 264
ballgmvn VOI 14 Bài 4 - Trò Chơi Với Những Viên Bi HSG Quốc gia 0.66 23.7% 190
qos VOI 14 Bài 5 - Chất Lượng Dịch Vụ HSG Quốc gia 1.45 11.9% 38
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 49.8% 224
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.4% 175
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.5% 113
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.2% 303
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 26.7% 239
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.9% 154
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 22.4% 18
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 29.8% 250
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.5% 3
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 2.9% 1
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 30.6% 89
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 36.7% 47
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.9% 81
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.1% 301
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.2% 301
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 21.1% 192
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.8% 245
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 11.7% 53
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 24.5% 35
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 14.3% 165
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.3% 262
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 20.2% 88
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 27.9% 200
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.4% 239
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.8% 43
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.0% 400
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.7% 53
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.5% 47
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.6% 154
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.9% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.7% 514
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.4% 106
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.9% 55
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.0% 221