Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
voi17_fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.6% 474
voi17_bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.1% 281
voi17_metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.2% 379
voi17_qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 10.1% 88
voi17_highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 21.7% 48
voi18_robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.2% 232
voi18_queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.9% 375
voi18_blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 19.0% 106
voi18_bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 29.5% 310
voi18_specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 34.2% 327
voi18_sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.0% 59
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.9% 584
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.1% 82
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.3% 52
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.8% 196
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.7% 10
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20_bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.8% 836
voi20_bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 8.0% 183
voi20_stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.7% 81
voi20_light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 22.4% 350
voi20_building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 18.6% 230
voi20_equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.5% 55
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 14.4% 606
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.0% 294
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.9% 232
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.9% 238
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.9% 111
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 3.8% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.6% 386
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.0% 319
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.0% 70
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.4% 514
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 0.9% 11
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.3% 5
voi23_adn VOI 23 Bài 1 - Chuỗi ADN HSG Quốc gia 0.50 12.1% 255
voi23_income VOI 23 Bài 2 - Thu nhập ổn định HSG Quốc gia 1.00 9.4% 189
voi23_robot VOI 23 Bài 3 - Năng lượng tối thiểu HSG Quốc gia 1.50 0.5% 4
voi23_whome VOI 23 Bài 4 - Nhà gỗ HSG Quốc gia 0.50 23.9% 340
voi23_sdev VOI 23 Bài 5 - Thiết bị thông minh HSG Quốc gia 1.00 2.1% 15
voi23_food VOI 23 Bài 6 - Canh tác lương thực HSG Quốc gia 1.50 8.0% 59
pvhlis Dãy con tăng dài nhất VOJ 1.00 17.8% 119
pvhpassword Mật khẩu an toàn VOJ 0.05 61.4% 1045
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 15
vpc23_i Hỗ trợ khách hàng 2 Viettel Programming Challenge 0.50 27.9% 19
vpc23_d Kết nối Viettel Programming Challenge 0.20 18.0% 35
vpc23_c Khảo sát dân cư Viettel Programming Challenge 0.05 36.7% 111
vpc23_e Nối vòng tay lớn Viettel Programming Challenge 0.20 15.0% 28
vpc23_j Robot thông minh Viettel Programming Challenge 0.50 10.0% 2
vpc23_h STORGE Viettel Programming Challenge 0.50 39.4% 53