Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 60.6% 36
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 42.7% 121
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 100.0% 2
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 40.0% 2
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 27.8% 13
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.4% 13
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 21.4% 2
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 31.4% 188
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 16.0% 52
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 21.9% 23
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 16.7% 9
dhlock Khóa số OI Style 0.62 49.4% 35
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 32.5% 72
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 39.1% 100
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 18.2% 8
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 28.1% 16
dhtri Tam giác OI Style 1.82 42.6% 43
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 5.9% 1
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 41.5% 14
diffstr Substrings OI Style 1.36 17.6% 3
digit K-DIGITS OI Style 0.61 23.3% 6
digits88 DIGITS OI Style 0.84 0.0% 0
divrel Divisibility Relation ICPC 0.76 23.2% 16
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 44.3% 34
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 100.0% 2
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 7.7% 1
dp Deliver pizza ICPC 1.33 0.0% 0
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 66.7% 5
dper Permutation counting ICPC 0.98 51.1% 36
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dsummits Công việc của Nguyên OI Style 0.78 37.0% 10
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 13.1% 34
dtpyra Build the Pyramid OI Style 1.00 35.3% 8
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 17.3% 175
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 1
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 81.0% 4
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 33.3% 15
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
expar EXPAR ICPC 0.73 32.1% 21
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 25.0% 3
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 1
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 1
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 25.0% 2
ferries Đi phà OI Style 1.60 41.7% 3
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 20.7% 60
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 14.3% 2