Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 54.4% 56
cutseqs Cắt dãy ICPC 0.79 40.9% 184
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 23.3% 6
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 42.9% 3
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 29.3% 19
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 9.9% 14
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 7.9% 2
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 32.5% 270
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 16.1% 61
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 24.5% 50
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 19.4% 21
dhlock Khóa số OI Style 0.62 53.3% 46
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 24.5% 189
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 39.5% 117
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 8.3% 12
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 32.6% 26
dhtri Tam giác OI Style 1.82 46.4% 81
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 30.5% 14
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 38.6% 14
diffstr Substrings OI Style 1.36 17.6% 3
digit K-DIGITS OI Style 0.61 10.7% 8
digits88 DIGITS OI Style 0.84 2.4% 2
divrel Divisibility Relation ICPC 0.76 22.2% 24
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 50.8% 58
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 71.4% 3
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
dp Deliver pizza ICPC 1.33 0.0% 0
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 38.9% 6
dper Permutation counting ICPC 0.98 46.9% 59
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dsummits Công việc của Nguyên OI Style 0.78 37.0% 10
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 11.4% 47
dtpyra Build the Pyramid OI Style 1.00 28.6% 8
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 17.9% 269
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 2
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 66.7% 7
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 32.1% 31
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
expar EXPAR ICPC 0.73 32.1% 21
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 22.2% 2
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 4
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 20.0% 1
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 48.3% 7
ferries Đi phà OI Style 1.60 30.8% 14
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 20.7% 104
finfrac Finding Fractions ICPC 0.90 5.9% 1