Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 2
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
kl11b Arnook Defensive Line ICPC 1.78 85.7% 2
lamp Dàn đèn màu OI Style 1.78 100.0% 1
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.5% 11
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 3.8% 17
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 40.0% 2
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 46.2% 6
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
boxman BOXMAN OI Style 1.74 0.0% 0
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 9.2% 40
qbpizza Cắt bánh pizza ICPC 1.74 83.3% 3
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 23.1% 8
tripod2 Kiềng ba chân (hard version) ICPC 1.74 0.0% 0
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmpackage VM 15 Bài 14 - Ngồi khóc trên cây VNOI Marathon 1.74 30.0% 2
bwtri Tam giác đen trắng ICPC 1.70 0.0% 0
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
nhremind Reminding Password OI Style 1.70 11.5% 16
nk05eopr Đổi chỗ ICPC 1.70 18.8% 3
qtmove Trò chơi xếp hình OI Style 1.70 25.0% 1
rekmp Lại là KMP OI Style 1.70 12.5% 1
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 11.4% 10
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 37.1% 63
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 64.3% 8
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Chưa phân loại 1.70 0.0% 0
icpc21_mt_d ICPC 2021 miền Trung - Bài D: Image Filtering ICPC 1.70 18.6% 8
icpc21_mn_d ICPC 2021 miền Nam - Bài D: Puzzle Pieces ICPC 1.70 19.1% 8
icpc21_mn_f ICPC 2021 miền Nam - Bài F: Expected Value ICPC 1.70 34.5% 10
pvhoi22_3_tree PVHOI 2.2 bài 3: Quan hệ mập mờ (60 điểm) GSPVH 1.70 4.7% 35
pvhoi22_6_digits PVHOI 2.2 bài 6: Biến đổi bảng chữ số (60 điểm) GSPVH 1.70 11.8% 41
icpc21_regional_i ICPC Hardest Problem ICPC 1.70 43.4% 75
ioi22_day1_prison IOI 2022 - Ngày 1 - Bài 2 - Prisoner Challenge International Olympiad in Informatics 1.70 32.1% 6
adbrack Thứ tự dãy ngoặc OI Style 1.67 14.9% 13